Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 391104/2017 potraviny 177,87 s DPH 117193799 16.11.2017 Bidfood Slovakia s. r. o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín (ŠJ) Mgr. Mária Riskalčíková vedúca ŠJ
Faktúra 391103/2017 potraviny 60,60 s DPH 117194597 16.11.2017 Bidfood Slovakia s. r. o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín (ŠJ) Mgr. Mária Riskalčíková vedúca ŠJ
Faktúra 291012/2017 MŠ - spotreba elektriny - 10/2017 163,80 s DPH 2290106212 16.11.2017 Východoslovenská energetika a. s. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín Mgr. Tatiana Kapraľová riaditeľka školy
Objednávka 63/2017 nákup UP pre MŠ 247,00 s DPH 16.11.2017 Taktik Vydávateľxtvo s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín Mgr. Tatiana Kapraľová riaditeľka školy
Faktúra 391023/2017 potraviny 32,16 s DPH 20170228 16.11.2017 Gastro tech SK s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín (ŠJ) Mgr. Mária Riskalčíková vedúca ŠJ
Faktúra 291106/2017 Služby STP APV 71,70 s DPH 5590026473 16.11.2017 IVES Košice ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín Mgr. Tatiana Kapraľová riaditeľka školy
Faktúra 291107/2017 ZČ - nákup sladkosti na športové popoludnie 169,88 s DPH 64/2017 123 16.11.2017 GVP, spol. s r. o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín Mgr. Tatiana Kapraľová riaditeľka školy
Faktúra 291013/2017 spotreba elektriny - 10/2017 879,04 s DPH 2290063358 16.11.2017 Východoslovenská energetika a. s. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín Mgr. Tatiana Kapraľová riaditeľka školy
Objednávka 64/2017 ZČ - nákup sladkosti na športové popoludnie 170,00 s DPH 16.11.2017 GVP, spol. s r. o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín Mgr. Tatiana Kapraľová riaditeľka školy
Faktúra 291108/2017 učebnice- enviromentálna výchova pre 5.-9.ročník 66,90 bez DPH 17271 16.11.2017 Strom života ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín Mgr. Tatiana Kapraľová riaditeľka školy
Faktúra 291011/2017 obedy zamestnancov - 10/2017 670,72 bez DPH 36/2017 13.11.2017 ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín (ŠJ) ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín Mgr. Tatiana Kapraľová riaditeľka školy 13.11.2017
Faktúra 491001/2017 SF - príspevok na stravu - 10/2017 78,60 bez DPH 35/2017 13.11.2017 ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín (ŠJ) ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín Mgr. Tatiana Kapraľová riaditeľka školy 13.11.2017
Faktúra 391102/2017 potraviny 192,54 s DPH 117189842 13.11.2017 Bidfood Slovakia s. r. o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín (ŠJ) Mgr. Mária Riskalčíková vedúca ŠJ 13.11.2017
Faktúra 291103/2017 ciachovanie váh a kalibrácia teplomerov v ŠJ 328,80 s DPH 58/2017 1282017 10.11.2017 Ján Matta - Pavlisko ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín Mgr. Tatiana Kapraľová riaditeľka školy 13.11.2017
Faktúra 391101/2017 potraviny 24,24 s DPH 85084684 10.11.2017 GVP, spol. s r. o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín (ŠJ) Mgr. Mária Riskalčíková vedúca ŠJ 13.11.2017
Faktúra 391022/2017 potraviny 78,60 s DPH 17013364 10.11.2017 ALFA BIO s. r. o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín (ŠJ) Mgr. Mária Riskalčíková vedúca ŠJ 13.11.2017
Faktúra 291105/2017 úradné overenie váh v ŠJ 93,60 s DPH 59/2017 517325170 10.11.2017 Slovenská legálna metrológia n.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín Mgr. Tatiana Kapraľová riaditeľka školy 13.11.2017
Faktúra 291104/2017 virtuálna knižnica - 2018 198,72 s DPH 70917767 10.11.2017 KOMENSKY s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín Mgr. Tatiana Kapraľová riaditeľka školy 13.11.2017
Zmluva 50818/2017 Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program s DPH 10.11.2017 Tatranská mliekareň a. s. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín (ŠJ) Mgr. Tatiana Kapraľová riaditeľka školy
Objednávka 61/2017 SF - nákup vitamínových balíčkov 720,00 s DPH 10.11.2017 Zdravotnícke potreby - Marta Harmaňošová ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín Mgr. Tatiana Kapraľová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2788

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, SNP 412, Stakčín
    SNP 412
    067 61 Stakčín
    skola@zsstakcin.edu.sk
  • 057 7692118

Fotogaléria