Navigácia

 • Začal sa nový školský rok

  Školský rok 2017/2018 sa začal 4. septembra 2017 slávnostným otvorením v telocvični našej školy za prítomnosti starostu našej obce pána Jána Kerekaniča. K všetkým prítomným sa na začiatku prihovorila riaditeľka školy Mgr. Tatiana Kapraľová. Srdečne privítala malých prváčikov aj nových žiakov, ktorí prišli z okolitých obcí, a všetkých žiakov informovala o organizácii školského roka 2017/2018. Po slávnostnej časti sa žiaci premiestnili do svojich tried, kde im triedni učitelia  prečítali Školský poriadok pre žiakov a Zásady dodržiavania bezpečnosti žiakmi.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Oznam

  Riaditeľka ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční v pondelok 4. septembra 2017 o 8,00 hod. v telocvični základnej školy. Po slávnostnej časti sa všetci žiaci presunú do svojich tried, kde sa za prítomnosti triednych učiteľov uskutočnia triednické hodiny. Je potrebné, aby si žiaci so sebou doniesli písacie potreby a prezuvky. Ukončenie triednických hodín je plánované na 11,10 hod.

  Školská jedáleň začína variť od utorka  5. septembra 2017. Na stravovanie v ŠJ sa žiaci môžu prihlásiť na základe zápisného lístka, ktorý im odovzdajú triedni učitelia 4. septembra 2017.

  Oddelenia školského klubu detí budú v prevádzke od 5. septembra 2017.

  Prevádzka materskej školy v školskom roku 2017/2018 začne 4. septembra 2017. Materská škola bude v prevádzke od 6,30 hod. do 16,00 hod.. Je potrebné, aby rodičia priviedli deti najneskôr do 7,30 hod.. V deň nástupu do materskej školy si dieťa donesie prezuvky, pyžamo a hygienické vreckovky. Ďalšie pokyny rodičia dostanú od triednych učiteliek pri nástupe dieťaťa do materskej školy, resp. v priebehu prvého týždňa.

 • Slávnostné ukončenie školského roku 2016/2017

  A máme to za sebou! Školský rok 2016/2017 sa skončil, jeho slávnostné ukončenie sa konalo 30. júna 2017 v telocvični našej školy. Riaditeľka školy Mgr. Tatiana Kapraľová vo svojom príhovore vyhodnotila výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov. Pochválila výborných, napomenula tých horších, ale v konečnom dôsledku skonštatovala, že školský rok 2016/2017 bol úspešný. Až 77 žiakov z celkového počtu 218 bolo odmenených za úspešnú reprezentáciu školy v okresných, krajských i celoslovenských literárnych, výtvarných, speváckych, prírodovedných či športových súťažiach. Po slávnostnej časti triedni učitelia odovzdali žiakom v triedach vysvedčenia a zaželali im krásne leto a pekné prázdniny. Dovidenia v septembri!

 • Literárne talenty

  Musia nás mať radi vo Vihorlatskej knižnici v Humennom, keď až ôsmich  žiakov našej školy ocenili v 37. ročníku regionálnej súťaže neprofesionálnych literárnych tvorcov Literárne talenty. Určite to však z toho dôvodu nebolo. Literárne práce sa museli predovšetkým páčiť porote, ktorá našich žiakov ocenila takto:

  V I. kategórii v poézii sa žiak 1. A triedy Dávid Holota umiestnil na 3. mieste. Čestné uznania v tejto kategórii získali: Tobiaš Kapraľ (1. A), Kristián Koribanič ( 2. ročník), Richard Šoth (2. ročník),Tereza Voharová (3. B), Timotej Ihnát (4. ročník).

  V II. kategórii v poézii sa žiak 6. B triedy Martin Kapraľ umiestnil na 2. mieste. Čestné uznanie v tejto kategórii získala Stanislava Hromadová, žiačka 7. A triedy. Všetkým poetom blahoželáme!

 • Generačný šach

  Vo štvrtok 15. júna 2017 sa na sninskom námestí uskutočnilo podujatie s názvom Generačný šach – ďalšia z masových aktivít, ktoré sa konajú pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste Snina. Pri päťdesiatich šachovniciach si svoje sily zmerali deti, rodičia aj starí rodičia. Túto príležitosť si nenechali ujsť aj naši šachisti Lenka Glogovská (9. ročník), Branislav Badida (9. ročník), Alex Telehanič (9. ročník), Michal Harvan (6. A) a Vanesa Kotusová (6. B) a svoje schopnosti ukázali v plnej paráde. Najlepšie obstála Lenka Glogovská, ktorá sa umiestnila na 1. mieste, 3. miesto vybojoval Branislav Badida. Gratulujeme!

 • ENGLISHSTAR

  Dňa 19. mája 2017 sa 29 žiakov 1. až 9. ročníka našej školy zapojilo do English Star – medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Hlavným poslaním tejto súťaže je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Po vyhodnotení súťaže sme zistili, že naši žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 98,23% a škola sa umiestnila na 5. mieste v kategórii do 30 súťažiacich. Všetci zapojení žiaci dostali pero a Diplom so zlatou medailou v anglickej súťaži. Gratulujeme!

   

 • Škola v prírode

  Klobúk dolu pred našimi pani učiteľkami! Konkrétne máme na mysli pani učiteľky Viktóriu Cúrovú, Janu Morongovú a Tatianu Sochaničovú, ktoré v dňoch 12. až 16. júna 2017 prevzali  na svoje plecia zodpovednosť za 25 žiakov druhého a tretieho ročníka našej školy a absolvovali s nimi školu v prírode v Horskom rekreačnom stredisku Drienica – Lysá. Čo všetko zažili v škole v prírode – to sa musíte opýtať ich. My však vieme, že okrem toho, že sa tam aj učili,  na každý deň mali pripravený bohatý animačný program s animátorkami  Ľubkou a Baškou. Okrem toho navštívili aj Spišský hrad a jeho Hradohranie, vozili sa na koňoch, kúpali sa v krytej plavárni, tancovali na diskotéke a opekali. Na všetkých aktivitách sa zúčastňovala aj MUDr. Barbora Tušinová,, mladá lekárka, ktorú si deti veľmi obľúbili a ktorá nielen ošetrovala drobné poranenia a podávala deťom lieky, ale v niektorých prípadoch pomáhala prekonať aj odlúčenie od rodičov. Pokiaľ vieme, žiaci boli v škole v prírode disciplínovaní, nič zlé sa nestalo, domov prišli všetci a všetci prišli šťastní. No comments!

 • Cesty za poznaním minulosti

  Celoslovenská literárna a výtvarná súťaž Cesty za poznaním minulosti, ktorú vyhlasuje Múzeum SNP Banská Bystrica a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, bude asi naša srdcová záležitosť. Prvýkrát sme sa do nej zapojili v  minulom roku a hneď sme mali víťaza v I. kategórii. Toho roku sme síce víťaza nemali, ale 2. miesto Sabiny Rosičovej, žiačky 4. ročníka našej školy, je krásnym úspechom najmä preto, že do súťaže bolo zaslaných 456 literárnych prác a ocenených bolo iba 9 z nich. Sabinke gratulujeme!

 • Mini ZOO Snina

  Dňa 13. júna 2017 sa prvákom našej školy splnil sen a na krátky čas sa stali „mini“ farmármi. V tento deň navštívili so svojimi triednymi učiteľkami Mini ZOO v Snine, ktoré je súčasťou Animoterapeuticko-jazdeckého centra Snina. V sprievode veľmi trpezlivého uja Dominika spoznávali – niektoré dokonca aj kŕmili – rôzne zvieratká: somárika, kone, sliepky, kačky, pávy, pštrosy, papagáje, ovečky, prasiatka, ba aj exotické myši. Tí odvážnejší si za asistencie trénera uja Jakuba zajazdili na koníkovi Charliem. V areáli sa nachádza aj „mini“ ihrisko s preliezkami, hojdačkami, detským kolotočom a trampolínou, na ktorom sa naši najmenší dostatočne vyšantili. Na záver výletu im pani učiteľky v cukrárni na železničnej stanici v Snine kúpili zmrzlinu a potom sa vlakom šťastne dopravili domov.

 • NP Poloniny v 101 otázkach a odpovediach

  Dňa 13. 6. 2017 sa v krásnom prostredí Národného parku Poloniny v Novej Sedlici uskutočnil už 14. ročník vedomostnej súťaže pod názvom NP Poloniny v 101 otázkach a odpovediach. Súťaž pozostávala z dvoch častí: teoretickej a praktickej. Praktická časť bola zameraná na poznávanie drevín, ich listov a plodov, kvetín, zvierat, ich pobytových znakov – a to všetko ako súčasť orientačného behu. Súťažilo 9 družstiev, medzi nimi aj trojčlenné družstvo žiakov piateho ročníka našej školy v zložení: Katarína Fedorková, Boris Bober a Filip Nergeš. Naučiť sa 101 odpovedí na otázky o Poloninách je určite poriadna makačka, ale naši piataci to zvládli na jednotku, lepšie povedané na 1. miesto. Gratulujeme!

   

 • Literárny Kežmarok

  V dňoch 8. a 9. júna 2017 sa pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana konal 52. ročník Literárneho Kežmarku, venovaný 230. výročiu vzniku kežmarského lýcea a 90. výročiu vzniku slovenských gymnaziálnych tried. Medzi odmenenými žiakmi tejto celoslovenskej literárnej súťaže je aj naša štvrtáčka Michaela Dvoranová, ktorá bola v I. kategórii v próze ocenená čestným uznaním. Miške blahoželáme!

 • Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

  Celoslovenská literárna a výtvarná súťaž Svätoplukovo kráľovstvo ožíva povzbudzuje žiakov k budovaniu národnej hrdosti, vlastenectvu. Do výtvarnej časti 8. ročníka tejto súťaže, ktorá bola v školskom roku  2016/2017 organizovaná pod záštitou predsedu NR SR JUDr. Andreja Danka,  sme sa zapojili aj my. Po vyhlásení výsledkov sme sa dozvedeli, že v  tomto roku bolo do súťaže prihlásené rekordné množstvo výtvarných prác. O to väčšia bola naša radosť, keď sme zistili, že výtvarná práca našej žiačky 6. B triedy Anastázie Tkačukovej bola zaradená v III. kategórii do Zlatého pásma. Krásny úspech, Nasťa, blahoželáme!

 • Dopravná výchova

  Po dobrých skúsenostiach z minulého roka navštívili naši žiaci 1. stupňa opäť  Detské dopravné ihrisko v Sobranciach. Druháci a tretiaci tam boli 5. júna 2017, prváci a štvrtáci 13. júna 2017. Vyskúšali si jazdu na štvorkolkách, naučili sa rešpektovať  dopravné značky, absolvovali kurz prvej pomoci, overili si  poznatky z dopravnej výchovy v praxi a zažili veľa zábavy.

 • Školský výlet

  Školský výlet jedna báseň. Síce nie doslova, ale približne v takom duchu si povedali žiaci šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka, ktorí  9. júna 2017 absolvovali školský výlet na Spišský hrad. V tom čase sa tam totiž  konalo Hradohranie – jedinečné podujatie, ktoré pre deti pripravilo Spišské múzeum v Levoči, a bolo zaujímavým spojením histórie so športom. Počas štyroch hodín za ideálneho počasia naši žiaci absolvovali množstvo aktivít. Na 15 stanovištiach si vyskúšali  záludné i zábavné hradné  hry, za ktoré dostali diplom a sladkosti, obdivovali  skvelé vystúpenie sokoliarov, prezreli si hradnú expozíciu, mučiareň, kuchyňu, kaplnku, „kúpeľňu“ i zbrojnicu. Mali toho dosť, ale kto by si pomyslel, že po ceste domov vynechajú návštevu nákupného centra Max v Prešove, ten by sa veru mýlil. Ísť na výlet a nenavštíviť obchody – to by sa našim žiakom vôbec nerátalo.

 • Výlet do Pienin

  Dňa 8. júna 2017 absolvovalo dvanásť piatakov s triednou učiteľkou výlet do Pienin. Najprv navštívili čiastočne zachovaný a zrekonštruovaný hrad Ľubovňa, kde si pozreli všetky dostupné expozície počnúc Dejinami hradu až po Poľské korunovačné klenoty. Pod hradom Ľubovňa si prezreli Ľubovniansky skanzen s ukážkami ľudovej architektúry Spiša a Šariša. Po výdatnom obede v Červenom Kláštore sa vydali na 90-minútové splavovanie Dunajca na drevených pltiach. Počas plavby sa kochali nádhernou pieninskou prírodou, dozvedeli sa o zbojníkovi Jánošíkovi, ktorý preskočil Dunajec na najužšom mieste, keď ho naháňali pandúri, o záletníckych siedmich mníchoch z Červeného kláštora, ktorí skameneli, keď chodili za poľskou mníškou a o niekoľkých ďalších raritách Pieninského národného parku. Pekný výlet, že?

   

   

 • Sme tu 700 rokov

  Pod názvom Sme tu 700 rokov s podtitulom 700 rokov spolužitia na národnostne a nábožensky zmiešanom území sa niesla výtvarná súťaž, ktorú vyhlásil Obecný úrad v Stakčíne pri príležitosti 700-ého výročia prvej písomnej zmienky o Stakčíne. Do súťaže sa zapojili žiaci 1. aj 2. stupňa,  najväčšie zastúpenie mali prváci a siedmaci. Všetky výtvarné práce boli vystavené v priestoroch KD Stakčín počas prezentačného podujatia Ľude pud Nastasom a všetci zapojení žiaci dostali pekné odmeny.  Dňa 6. júna 2017 počas veľkej prestávky zavítal do našej školy  starosta našej obce pán Ján Kerekanič, aby odovzdal ceny víťazom tejto súťaže. Za 1. stupeň boli ocenení Patrik Chalčák a Libuša Kelešová, žiaci 1. B triedy, a Tereza Voharová, žiačka 3. B triedy. Za žiakov 2. stupňa si ocenenia prevzali Patrícia Ďuriová a Miroslava Telváková, žiačky 7. B triedy, a Viktória Telváková, žiačka 7. A triedy. Blahoželáme!

 • Deň detí

  Zmena je život. To sme si povedali v tomto školskom roku pred  Dňom detí a rozhodli sme sa, že využijeme krásne počasie a namiesto návštevy filmového predstavenia  pripravíme pre naše deti  akčné  oslavy.  Začali sme ráno 1. júna 2017 v telocvični školy. Tam sa nám so svojím umením  predviedli  väčší i menší bojovníci klubu Black Tiger TAEKWONDO Snina, medzi nimi aj naši bývalí i súčasní žiaci. Po vystúpení  sa žiaci prvého stupňa presunuli do obecného parku a žiaci druhého stupňa na školské ihrisko, kde pre nich triedni učitelia pripravili rôzne zaujímavé súťaže. O víťazstvo sa však nebojovalo. Išlo nám predovšetkým o to, aby si  deti svoj deň užili. A tak aj bolo. Po obede, za ktorý patrí naše  poďakovanie obecnému úradu a pani kuchárkam, nasledovala diskotéka. Domov žiaci odchádzali so sladkými balíčkami, ktoré boli zakúpené z rodičovského fondu.

 • Zdravotnícka súťaž

  Máme my to na škole šikovných zdravotníkov! Aj menších, aj väčších. Už sa vôbec nemusíme báť, keď sa niekomu z nás niečo stane. Neveríte? Čítajte ďalej.

  Slovenský červený kríž – Územný spolok Snina pripravil pre žiakov základných škôl územnú súťaž Družstiev mladých zdravotníkov 1. a 2. stupňa. Za našu školu súťažili dve družstvá v tomto zložení: 1. stupeň – Tamara Sochaničová (3. A), Sofia Zara Baraníková (3. A), Ema Holotová (3. B) a piataci Peter Demjan, Filip Nergeš a Maroš Slivka, 2. stupeň – Natália Harvanová, Bibiána Kirová, Sofia Anna Pidaničová, žiačky 8. B triedy, a Sofia Kacarabčinová a Viktória Tkačuková, žiačky 8. A triedy. Súťaž sa konala 2. júna 2017 v Snine a pozostávala z dvoch častí: teoretickej a praktickej. V oboch častiach mali žiaci ukázať svoje znalosti a zručnosti v poskytovaní prvej pomoci. Našim zdravotníkom to išlo jedna radosť a obe družstvá sa po vyhodnotení súťaže postavili na stupne víťazov. Družstvo 1. stupňa sa umiestnilo na 3. mieste a dievčatá 2. stupňa vybojovali 1. miesto. Zlaté a bronzové medaily a vecné ceny im odovzdal  primátor mesta Snina. Gratulujeme!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, SNP 412, Stakčín
  SNP 412
  067 61 Stakčín
  skola@zsstakcin.edu.sk
 • 057 7692118

Fotogaléria