Navigácia

 • Škultétyho rečňovanky

   Tak takýto úspech sme veru nečakali! Po prvýkrát sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe „Škultétyho rečňovanky“ a po jej vyhodnotení sme neverili vlastným očiam. Z celkového počtu 173 súťažiacich bolo ocenených 22 autorov, medzi nimi až 4 žiaci našej školy. V I. vekovej kategórii v poézii obsadil tretiak Alex Verbický 1. miesto a žiačka 2. A triedy Laura Zubaľová 2. miesto. Víťaza máme aj v II. vekovej kategórii v poézii. Na 1. mieste sa umiestnila  Anastázia Tkačuková, žiačka 7. ročníka. Štvrtým oceneným naším žiakom bol Ján Štofira, žiak 9. A triedy, ktorý získal Cenu Literárneho informačného centra. Gratulujeme!

 • Školské kolo OSJL

  Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa na našej škole uskutočnilo 3. novembra 2017 a zúčastnili sa na ňom tri žiačky 9. ročníka a štyri žiačky 8. ročníka. V prvej časti dievčatá preukázali svoje vedomosti vypracovaním  testových úloh.  V písomnej časti sa popasovali s transformáciou textu. Tretia časť bola ústna a úlohou súťažiacich bolo v určitom časovom rozsahu pripraviť a predniesť slávnostný príhovor na stanovenú tému. Víťazkou školského kola s najvyšším počtom bodov sa stala žiačka 9. B triedy Natália Harvanová, ktorá nás bude reprezentovať na OK OSJL v Snine dňa 29. novembra 2017. Gratulujeme a držíme palce!

   

 • Záložka do knihy spája školy

  26. 10. 2017

  Na začiatku októbra sme sa opäť prihlásili do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy, ktorú už ôsmy rok vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica s vedomím, že knihy v sebe ukrývajú tajomstvo, dobrodružstvo, napätie i vzrušenie, ktoré žiaci v žiadnych filmoch a hrách nemôžu nájsť. Počas celého októbra žiaci 1. a 2. stupňa zhotovovali záložky na tému Tajuplný svet knižných príbehov. 26. októbra 2017 sme 200 záložiek uložili do balíka, pridali sme k nim rôzne propagačné materiály o našej obci a o našom regióne a s vrelým pozdravom od všetkých žiakov a pedagógov našej školy sme ich poslali žiakom zo Základnej školy sv. Ladislava v Topoľčanoch, ktorá bola v tomto školskom roku našou partnerskou školou.

 • Návšteva divadelného predstavenia

  Podobenstvo o čistote citov, pravde, úprimnosti, o porozumení, o pochopení toho druhého, o zbavení sa nenávisti, o láske. Presne o tom bola rozprávková inscenácia Ronja, dcéra lúpežníka, ktorú si v historickej budove Štátneho divadla v Košiciach pozrelo dňa 25. októbra 2017 48 žiakov siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. Jeden z najkrajších príbehov o priateľstve, odvahe a dobrodružstve našich žiakov očaril natoľko, že o ňom debatovali aj na druhý  deň v škole. A aj o to nám  pri organizovaní návštev divadelných predstavení ide.

 • Zdravotnícka súťaž

  Dňa 24. októbra 2017 sa na Strednej zdravotníckej škole v Humennom konala Súťaž o poskytovaní prvej pomoci pre žiakov 9. ročníkov základných škôl. Za našu školu súťažilo trojčlenné družstvo v zložení: Sofia Kacarabčinová (9. A), Natália Harvanová (9. B), Bibiána Kirová (9. B). Naše deviatačky sa najskôr  popasovali s testovými úlohami, potom preukazovali svoje zdravotnícke zručnosti na piatich stanovištiach. Z celkového počtu 10 družstiev skončili na 5. mieste. Gratulujeme!

 • Šarkaniáda

  Vedeli ste, že za vynálezom šarkanov stoja Číňania a že prvý čínsky šarkan vzlietol približne pred 3000 rokmi? Hoci v Číne sa púšťajú šarkany na jar, u nás tento druh športu patrí k jesenným rituálom. Žiaci 1. stupňa našej školy vystihli toho roku to správne  počasie. V utorok 24. októbra 2017 bolo chladno, slnečno a veterno – ideálny čas na púšťanie šarkanov. Nekonala sa žiadna súťaž a možno aj preto sa deti na školskom ihrisku so svojimi šarkanmi vyšantili do sýtosti.

 • Okresné kolo v bedmintone

  Vo štvrtok 26. októbra 2017 sa v Snine konalo okresné kolo v bedmintone. Našu školu reprezentovali dvaja chlapci (Matúš Šuťak, 8. A, Ján Štofira, 9. A) a dve dievčatá (Lenka Motyľová, 8. B, Diana Kapraľová, 9. A). Chlapcom sa darilo o čosi lepšie ako dievčatám, o čom svedčí aj ich 2. miesto v tejto okresnej súťaži. Gratulujeme!

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  13. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc sa v tomto školskom roku konal v pondelok 23. októbra 2017. Tohoročnou témou projektu bol „Deň Milana Rastislava Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity“. My sme nášmu podujatiu dali názov Na krídlach...

  Na 1. vyučovacej hodine sa všetci žiaci prostredníctvom prezentácie dozvedeli zaujímavé informácie zo života M. R. Štefánika. Od 2. vyučovacej hodiny začali v jednotlivých ročníkoch prebiehať aktivity. V prvom a druhom ročníku žiaci kreslili na tému Čo videl Štefánik z lietadla? a Čo videl Štefánik cez ďalekohľad?, žiaci tretieho a štvrtého ročníka súťažili v kvíze Čo viem o Štefánikovi?. Spoločnou aktivitou bolo zhotovovanie lietadielok, z ktorých si potom urobili peknú výstavku. Žiaci druhého stupňa po 1. vyučovacej hodine pripravovali postery o živote a diele M. R. Štefánika a taktiež zhotovovali lietadlá. Spestrením dňa bola 3. vyučovacia hodina, počas ktorej sa všetci žiaci školy stretli v telocvični. Tam sa im predstavil so svojimi lietadielkami pán Pitlanič, otec nášho prváčika, ktorý bol v minulosti majster Slovenska v leteckom modelárstve a tomuto koníčku sa venuje dodnes. Vyvrcholením podujatia bolo vyhodnotenie posterov a lietadiel, ktoré vytvorili žiaci druhého stupňa. Na túto neľahkú úlohu sa podujali Mgr. Tatiana Kapraľová, riaditeľka školy, a Mgr. Iveta Piteľová, zástupkyňa školy. Víťazné triedy boli odmenené sladkosťami. Všetky postery a lietadlá budú počas celého školského roka vystavené vo vitrínach na chodbe školy.

 • Zo struny na strunu

  Naše tri dievčatá so zlatom v hrdle Sofia Zara Baraníková (4. A), Tamara Husťaková (6. ročník) a Viktória Badidová (8. A) vystúpili 13. októbra 2017 v Mestskom kultúrnom stredisku v Humennom na festivale detských ľudových spevákov pod názvom Zo struny na strunu, ktorý je zameraný na prezentáciu piesňového folklórneho bohatstva a ponúka najznámejšie i menej známe rusínske, zemplínske, sotácke a rómske piesne v podaní detských interpretov z regiónu Horného Zemplína. Vynikajúce spevácke výkony  na večernom galakoncerte s verejnou rozhlasovou a televíznou nahrávkou boli sprevádzané folklórnym súborom Chemlon Humenné.

   

 • Posviacka vojnového cintorína

  V sobotu 21. októbra 2017 sa  na cintoríne v našej obci konala posviacka vojnového cintorína. Ani  silný dážď a nepríjemný chlad neodradil 12 žiačok ôsmeho a deviateho ročníka od účasti na tejto zaujímavej a netradičnej akcii. Naše žiačky boli spolu s obyvateľmi obce a niekoľkými hosťami zo zahraničia svedkami emotívnej posviacky, ktorú vykonali vojenskí kňazi troch vierovyznaní: pravoslávneho, katolíckeho a gréckokatolíckeho. K prítomným sa prihovoril aj zástupca maďarského konzulátu a starosta našej obce. Po vojenských salvách poverili organizátori podujatia naše dievčatá  zapálením sviečok na hroboch pochovaných vojakov.

 • Mesiac úcty k starším

  My na našich seniorov v obci nezabúdame. Už v marci sme krátkym kultúrnym programom pozdravili  ženy – seniorky pri príležitosti MDŽ a vo štvrtok 19. októbra 2017 sme do denného stacionára zavítali opäť. Všetci predsa dobre vieme, že  práve  október je Mesiacom úcty k starším najmä preto, aby sme si  uctili našich seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť a lásku. Dvanásť dievčat v mene všetkých žiakov našej školy potešilo našich dôchodcov vlastnoručne zhotovenými pozdravmi, umeleckým slovom aj kytičkou piesní.

 • Informačný deň stredných škôl

  Dôležitým krokom v živote každého deviataka je voľba povolania a s tým spojený výber vhodnej strednej školy. Aj preto mesto Snina, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Snine a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné, pracovisko Snina, v spolupráci so strednými školami na území mesta už po štvrtýkrát zorganizoval Informačný deň stredných škôl, ktorý sa uskutočnil  19. októbra 2017 v spoločenskej sále Mestského   kultúrneho strediska v Snine. V rámci profesijnej orientácie žiakov sa na tomto podujatí zúčastnili aj žiaci 9. ročníka našej školy so svojimi triednymi učiteľkami.

 • Listy ožívajú

  Krásna slnečná  streda 18. októbra 2017 bola ako stvorená na aktivitu Listy ožívajú, ktorú každoročne organizujú pre svojich žiakov učiteľky 1. stupňa. Po skončení vyučovania sa náš drobizg rozpŕchol po obecnom parku, aby si nazbieral dostatočné množstvo zlatožltých listov. Pod ich šikovnými prstíkmi potom v triedach listy ožívali. Človek by ani neveril, čo všetko dokážu z takých navonok obyčajných listov vytvoriť naše deti. Všetky ich výtvory sú vystavené na chodbe na prízemí školy, aby sme sa my ostatní mohli pokochať tou jesennou nádherou.Fotofrafie si môžete pozrieť tu.

 • Prednáška o ochrane pred požiarmi

  Dňa 6. októbra 2017 navštívil  žiakov 2. ročníka našej školy pracovník Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Humennom, ktorý  pre nich v rámci preventívno-výchovnej činnosti pripravil prednášku na tému Ochrana pred požiarmi. Počas prednášky žiaci získavali   užitočné informácie o tom, ako sa majú správať, keď sa ocitnú v mimoriadnej situácii súvisiacej s požiarom.

 • Súťaž o najkrajšiu a najväčšiu dyňu

  Tak toho roku ich bolo naozaj málo! Naše deti  a ich rodičia už asi vyčerpali svoju fantáziu alebo ich to jednoducho prestalo baviť. Nič to však nemení na skutočnosti, že dyne, ktoré do školy priniesli niekoľkí žiaci, boli veľmi krásne. Aj tie vyrezávané, aj vymaľované, aj vyobliekané, malé či veľké. Všetky dyne boli najskôr vystavené na prízemí školy, po vyhodnotení súťaže dňa 9. októbra 2017 sme nimi aspoň na chvíľu skrášlili  areál školy. Všetci žiaci, ktorí sa do súťaže zapojili, boli odmenení peknými vecnými cenami a sladkosťami.  

 • Návšteva DJZ v Prešove

  V stredu 4. októbra 2017 navštívilo 92 žiakov druhého až piateho ročníka Divadlo Jonáša Záborského v Prešove. V podaní prešovských hercov si  žiaci pozreli Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina – rozprávku s pesničkami o zmúdrení malého nezbedníka, ktorý mal veľký sen. Počas hodinového predstavenia spoznávali deti prostredie sveta chrobáčikov ( mravca, svätojánskej mušky, motýľa, lienky, pavúka a cvrčka) a spolu s nimi prežívali veselé dobrodružstvá.

 • Okresné kolo v cezpoľnom behu

  Dňa 3. októbra 2017 zorganizovalo CVČ v Snine, oddelenie športu a turistiky, okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok základných a stredných škôl. Našu školu reprezentovali tri dievčatá (Nikola Jacjuk, 8. A, Viktória Tkačuková, 9. A, Diana Kapraľová, 9. A) a traja chlapci (Matúš Šuťak, 8. A, Martin Mikuláško, 8. A, Ján Štofira, 9. A).  Hoci ani jeden z nich sa neumiestnil na prvých troch miestach, neskončili ani medzi poslednými, o čom svedčí aj 3. miesto chlapcov v celkovom hodnotení škôl. Našim bežcom gratulujeme!

 • Futbalový zápas

  Európsky týždeň športu uzavreli na našej škole žiaci tretieho a štvrtého ročníka v piatok 29. septembra 2017. Na multifunkčnom ihrisku si zmiešané družstvá chlapcov a dievčat týchto ročníkov  zahrali priateľský futbalový zápas, v ktorom vôbec nešlo o to, kto bude víťazom. Dôležité je, aby si všetky naše deti čoraz viac uvedomovali, že pohyb je liek takmer na všetko. Dobrý pre telo aj pre dušu. 

 • Beh pre zdravie

  Vo štvrtok 28. septembra 2017 sa všetci žiaci našej školy zapojili do aktivity Beh pre zdravie, ktorú v rámci Európskeho týždňa športu zorganizoval pán učiteľ Marián Hudák. Žiaci prvého stupňa absolvovali svoj beh pre zdravie na 4. vyučovacej hodine, žiaci druhého stupňa si zabehali počas 5. a 6. vyučovacej hodiny. Najrýchlejší boli ocenení medailami a diplomami, ostatní sa tešili z toho, že urobili niečo pre svoje zdravie.

 • Európsky deň jazykov

  Z iniciatívy Rady Európy, Štrasburg, sa Európsky deň jazykov  oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. My si tento sviatok jazykov pripomíname už niekoľko rokov rôznymi aktivitami. V tomto roku pripravili vyučujúce anglického a ruského jazyka pre žiakov na druhom stupni zábavno-vedomostnú súťaž v anglickom a ruskom jazyku  Koleso šťastia. Triedne učiteľky na 1. stupni pozvali svojich zverencov na krátky výlet do „sveta“ a prostredníctvom internetu navštívili rôzne európske krajiny.  Formou pesničiek a hier si zopakovali základnú anglickú slovnú zásobu, učili sa, aké pozdravy sa používajú v 24 rôznych krajinách a naučili sa počítať v štyroch cudzích jazykoch. Nakoniec vytvorili Strom pozdravov, ktorý je vystavený na prízemí školy.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, SNP 412, Stakčín
  SNP 412
  067 61 Stakčín
  skola@zsstakcin.edu.sk
 • 057 7692118

Fotogaléria