Menu

 • Vianočné pozdravy

  Vianočné pozdravy

  V tohoročnom projekte Záložka do knihy spája školy sme získali nových priateľov – učiteľov a žiakov zo Základnej školy Vlčnov v Českej republike. Keďže sa blížia  Vianoce, sviatky rodiny, priateľstva, radosti a pokoja, rozhodli sme sa našich českých kamarátov pozdraviť. Vytvorili sme pre nich rôzne  vianočné pozdravy a s prianím krásnych a požehnaných vianočných sviatkov sme ich v stredu 12. decembra 2018 odoslali do Čiech. Veríme, že sa potešili.

 • Z rozprávky do rozprávky

  Z rozprávky do rozprávky

  Zaujímavú  vyučovaciu hodinu zažili naši prváčikovia vo štvrtok 13. decembra 2018. Na tretej vyučovacej hodine k nim zavítali žiaci 9. B triedy, ktorí pre nich v rámci predmetu výchova umením pripravili zábavno-poučné predstavenie Z rozprávky do rozprávky. Na interaktívnej tabuli žiakom predstavovali známe rozprávky i rozprávkové postavičky a  zapájali ich do riešenia rôznych úloh. A aby toho nebolo málo, nacvičili so žiakmi jednoduchý tanček na melódiu piesne Mandarínka Darinka. Malí boli šťastní, deviataci na seba pyšní – super vyučovacia hodina!

 • Dopravná súťaž

  Stredná priemyselná škola v Snine v spolupráci s mestom Snina organizuje už niekoľko rokov pre žiakov 9. ročníkov základných škôl súťaž  Vedomosti o doprave = bezpečnosť na cestách. Toho roku sa konala 14. decembra opäť v sninskej športovej hale. Za našich deviatakov súťažili chlapci z 9. B triedy Dávid Salák a Martin Glogovský a podporiť ich prišli všetci spolužiaci. Súťažné úlohy boli zamerané na pravidlá cestnej premávky a orientáciu v rozličných dopravných situáciách. Začiatok našim nevyšiel najlepšie a už sa zdalo, že na stupne víťazov sa tentoraz nepostavia. Chlapci sa však nevzdávali, zabojovali a napokon skončili na parádnom 2. mieste. Gratulujeme!

 • Petrohrad očami detí

  Petrohrad očami detí

  Pod záštitou gubernátora mesta Sankt Peterburg, generálneho konzula SR v Sankt Peterburgu a primátorky mesta Lučenec prebiehala od septembra toho roku celoslovenská  výtvarná súťaž Petrohrad očami detí. Do súťaže bolo zaslaných vyše 1000 výtvarných prác, ocenených bolo 30. V priestoroch radnice v Lučenci sa 10. decembra 2018 konala vernisáž výstavy víťazných prác, na ktorú boli pozvané aj dve žiačky našej školy. Žiačka 4. ročníka Lucia Petíková získala v III. kategórii krásne 2. miesto, výtvarná práca žiačky 9. A triedy Michaely Šothovej bola v V. kategórii ocenená 1. miestom. Kvôli veľkej vzdialenosti sa naše žiačky na vyhodnotení nezúčastnili, ale my veríme, že organizátori súťaže im odmeny doručia. Dievčatám blahoželáme.

 • Stretnutie s Mikulášom

  Stretnutie s Mikulášom

  V kinosále Domu kultúry v Snine sa v stredu 5. decembra 2018 popoludní konal mikulášsky program pre deti, v ktorom vystúpili žiaci tanečného a literárno-dramatického odboru Základnej umeleckej školy Snina. Na stretnutie s Mikulášom zobrali svojich žiakov aj naše triedne učiteľky 3. a 4. ročníka. Ten prišiel k deťom na záver podujatia s vrecom plným sladkých balíčkov a obdaroval všetky dobré deti, medzi nimi aj všetkých našich tretiakov a štvrtákov.

 • Červená čiapočka

  Červená čiapočka

  Klasická rozprávka o Červenej čiapočke, ktorá na ceste k chorej starej mame stretla vlka, patrí už desiatky rokov k najobľúbenejším rozprávkam. Najnovšie spracovanie tejto klasiky si vychutnalo 48  žiakov 1. stupňa našej školy v  pondelok 3. decembra 2018 v DJZ v Prešove. Netradičné predstavenie, v ktorom vystupovali i postavičky z iných známych rozprávok, bolo  zaujímavé aj tým, že z rozprávky bol vypustený zákerný motív zožrania, aby si vraj deti nemuseli zakrývať oči a zapchávať uši. Naopak, v rozprávke bolo veľa humoru, pesničiek, deťom sa páčili aj veselé kostýmy a „písmenkové“ kulisy.

 • Návšteva filmového predstavenia

  Návšteva filmového predstavenia

  V piatok 30. novembra 2018 v popoludňajších hodinách zavítali žiaci 1. až 4. ročníka so svojimi triednymi učiteľkami do Kina Centrum v Snine na filmové predstavenie Princezná a dráčik, ruskú animovanú rozprávku od tvorcov obľúbeného seriálu Máša a medveď.  S princeznou Barbarou a roztomilým dráčikom sa preniesli do krajiny zázrakov a spolu s nimi zažili neuveriteľné dobrodružstvá pri hľadaní čarovného zrkadla.Po predstavení navštívili Galériu Andreja Smoláka a nakoniec na námestí nasávali atmosféru sninských mikulášskych trhov.

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

  Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

  Iba dvaja žiaci boli úspešní v okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka, ktoré sa uskutočnilo v stredu 28. novembra 2018 v ZŠ Komenského Snina. Naša víťazka školského kola Nikola Jacjuk, žiačka 9. A triedy, nás nesklamala. Nielenže obsadila krásne 2. miesto, ale zároveň bola aj jednou z dvoch úspešných riešiteľov. Srdečne gratulujeme!

 • SHAKESPEARE´s day

  V priestoroch ZŠ Komenského v Snine sa 26. novembra 2018 konalo okresné kolo v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku. Za našu školu súťažili dve dievčatá, ktoré nás úspešne reprezentovali už v minulom školskom roku. Darilo sa im aj teraz.  V  poézii si 2. miesto vybojovala žiačka 7. ročníka Tamara Husťaková, v próze sa taktiež na 2. mieste umiestnila ôsmačka Nina Sochaničová. Dievčatám blahoželáme.

 • Zábavné športové popoludnie

  Po piatich rokoch sa vyučujúce 1. stupňa rozhodli pripraviť zábavné športové popoludnie iba pre žiakov. To sa uskutočnilo 23. novembra 2018 od 16. do 21. hod. v priestoroch našej školy. Štyridsaťtri žiakov 1. stupňa bolo rozdelených do 4 družstiev: Červení, Zelení, Modrí, Žltí. „Farebné“ družstvá  zdolávali tieto netradičné disciplíny: Fúkaná, Magická kocka, Hod na terč, Šatka, Beh o život, Beh stonožiek, Váľanie kužeľov, Veža z krabíc. Súťaže prebiehali v triede, na chodbe a v telocvični. Počas oddychovej prestávky sa všetci posilnili v školskej jedálni, kde pre nich pani kuchárky  pripravili chlebíky s nátierkou, croisanty, ovocie a čaj. Po večeri vyrábali žiaci mikulášske čižmičky a čakali na Mikuláša. Ten im poslal do čižmičiek dukáty, ktoré museli hľadať v tme pomocou svietidiel. Po vyhodnotení súťaží dostali všetci žiaci sladkosti a zabávali sa na diskotéke. Sprievodnou aktivitou zábavného športového popoludnia bolo aj zdobenie vianočného stromčeka, ktorý nám skrášli prízemie školy až do vianočných prázdnin.

 • Sľuby

  Sľuby

  Kým naši mladší žiaci v piatok 23. novembra 2018 súťažili v škole, my sme sa so staršími žiakmi vybrali do kultúrneho domu na divadelné predstavenie Sľuby, s ktorým zavítali do našej obce herci Divadla Alexandra Duchnoviča z Prešova. Obraz ľudu v jednom deji na tri spôsoby nenechal chladným žiadneho diváka. Predstavenie plné vtipných dialógov a humorných situácií bolo po celý čas sprevádzané vrúcnym potleskom.

 • Bojujeme proti drogám!

  Európsky týždeň boja proti drogám je vyhlásený z iniciatívy EÚ na tretí novembrový týždeň kalendárneho roka. Jeho zámerom je upriamiť pozornosť na dôležitosť prevencie užívania drog – znížiť a odstrániť dopyt po nezákonných a nelegálnych drogách najmä medzi deťmi a mladými ľuďmi.

  Od pondelka 19. novembra do pondelka 26. novembra 2018 po vyučovaní smerovali kroky žiakov 2. stupňa do telocvične. Každý deň sa tam totiž konalo nejaké športové zápolenie. Chlapci aj dievčatá z 5. až 9. ročníka si vzájomne zmerali svoje sily nielen vo  florbale, ale aj v stolnom tenise a šachu. Súťažiach prišli povzbudzovať spolužiaci aj rovesníci, v telocvični panovala skvelá atmosféra. Najlepší boli odmenení sladkosťami.

 • Oznam

  Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, SNP 412, Stakčín  v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že dňa 21. novembra 2018 poskytne žiakom voľno z organizačných dôvodov.

 • Gerbócova literárna Snina

  Gerbócova literárna Snina

  Dňa 16. novembra 2018 sa v spoločenskej sále kaštieľa Snina vo večerných hodinách uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie medzinárodnej autorskej literárnej súťaže Gerbócova literárna Snina. Zúčastnili sa na ňom aj dvaja ocenení žiaci našej školy so svojimi rodičmi. V kategórii A v poézii sa žiak 5. A triedy Daniel Verbický umiestnil na krásnom 2. mieste. V kategórii B v poézii bolo Viktórii Telvákovej, žiačke 9. A triedy, udelené čestné uznanie. Oceneným žiakom blahoželáme!

 • Múzeum na kolesách

  Múzeum na kolesách

  Vtipné rozprávanie o veľmi vážnych veciach. Aj tak by sa dala nazvať zaujímavá forma zážitkového učenia, ktoré si naši žiaci vyskúšali dňa 15. novembra 2018 v telocvični školy. Originálny projekt Múzeum na kolesách vytvorili dvaja bratia z Prešova a putujú s ním po základných a stredných školách už pár rokov. Nám predstavili život vojaka v 2. svetovej vojne. „Na vlastnej koži“ spoznávali žiaci uniformy vojakov, dobové zbrane, zoznámili sa s dôležitými funkciami vojakov od prieskumníkov až po tankistov, s ich oblečením, úlohami i s maskovaním. Nevšednú vyučovaciu hodinu sprevádzali rôzne humorné situácie, ktoré žiaci ocenili smiechom a potleskom.

 • Pietny akt

  Pietny akt

  V nedeľu 11. novembra 2018 si celý svet pripomenul sté výročie ukončenia 1. svetovej vojny. Na túto významnú udalosť sme nezabudli ani my. V pondelok 12. novembra 2018 sme sa po štvrtej vyučovacej hodine vybrali s našimi ôsmakmi a deviatakmi na vojnový cintorín v obci. Pri pamätníku sa k žiakom prihovorila riaditeľka školy Tatiana Kapraľová, ktorá im  v krátkosti priblížila  dôležité fakty z obdobia prvej svetovej vojny. Potom sme už len s dojatím sledovali, ako sa žiaci snažili v silnom vetre zapáliť sviečky, ktoré si na túto príležitosť každý z nich priniesol z domu. Týmto krásnym gestom vzdali hold nielen padlým vojakom, ale všetkým obetiam prvej svetovej vojny.

 • Návšteva muzikálu

  Návšteva muzikálu

  Boli ste už na predstavení, na ktorom ste od úžasu otvárali ústa? My áno. V DJZ v Prešove dňa 8. novembra 2018 sme počas takmer trojhodinového predstavenia so zatajeným dychom sledovali  životný osud zbojníka z Podkarpatskej Rusi. Veľkolepý muzikál Nikola Šuhaj plný krásnych piesní, skvelých tancov a dokonalých hereckých výkonov očaril všetkých divákov, medzi nimi aj  47 žiakov 7., 8. a 9. ročníka a tri učiteľky našej školy, lebo vidieť a počuť toľko nádherných vecí na jednom mieste bolo potešením pre každú dušu a srdce. Nás učiteľky potešila ešte jedna vec – ukážkové správanie našich žiakov. Boli sme na nich naozaj pyšné!

 • Obvodné kolo vo futsale

  Obvodné kolo vo futsale

  Dňa 26. októbra 2018 sa v telocvični ZŠ Budovateľská v Snine konalo obvodné kolo vo futsale žiakov základných škôl. Našu školu reprezentovalo 10 chlapcov zo 6. až 9. ročníka. Do turnaja sa prihlásilo päť základných škôl a hralo sa systémom každý s každým. Našim žiakom sa veľmi nedarilo a skončili na 5. mieste. Nevadí. Raz za čas si aj my môžeme povedať: „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa!“

   

 • Škultétyho rečňovanky

  Škultétyho rečňovanky

  V obradnej sieni Mestského úradu vo Veľkom Krtíši sa v piatok 26. októbra 2018 uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie XXVII. ročníka celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe pod názvom Škultétyho rečňovanky. Do súťaže bolo prihlásených 247 prác z celého Slovenska, odborná porota ocenila   24 najlepších autorov. Teší nás, že jednou z ocenených je aj žiačka 9. A triedy našej školy Viktória Telváková, ktorá za svoju literárnu tvorbu získala  Cenu časopisu Slniečko, a hoci sa na vyhodnotení súťaže z dôvodu veľkej vzdialenosti  osobne nezúčastnila, vecná odmena jej bola doručená poštou. Gratulujeme k úspechu!

 • Naše záložky v Česku

  Naše záložky v Česku

  Po prvýkrát nám v projekte Záložka do knihy spája školy bola pridelená partnerská škola z Českej republiky – ZŠ a MŠ Vlčnov  a po prvýkrát bola vzájomná spolupráca taká, akú sme si predstavovali už od začiatku realizácie tohto projektu. Okrem záložiek sme si vzájomne vymenili aj rôzne propagačné materiály a drobné darčekové predmety. My sme české záložky rozdali všetkým našim žiakom. Zo stránky školy ZŠ a MŠ Vlčnov sme sa dozvedeli, že naši českí priatelia pripravili z našich záložiek výstavku, ktorú si mohli  pozrieť aj ich rodičia  a verejnosť na Dni otvorených dverí dňa 7. novembra 2018. Ďakujeme im veľmi pekne!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, SNP 412, Stakčín
  SNP 412
  067 61 Stakčín
  skola@zsstakcin.edu.sk
 • 057 7692118

Fotogaléria