Navigácia

 • Duchovný koncert

  Duchovný koncert je kultúrna udalosť, ktorú každoročne organizuje naša obec počas vianočných sviatkov. Toto podujatie je pre nás príležitosťou ukázať obyvateľom obce, že aj my si vážime tradície našich predkov.  Sú bohaté, plné múdrosti a najmä z vianočných zvykov sa môžeme veľa naučiť aj dnes, napríklad vedieť si odpúšťať či viac si vážiť svoju rodinu. V nedeľu 14. januára 2018 v KD Stakčín vystúpilo viac ako tridsať žiakov našej základnej školy s programom, ktorý bol zmesou predvianočných i vianočných obyčají, kolied a  vinšov v slovenskom, rusínskom aj ukrajinskom jazyku.

 • Blížia sa Vianoce

  V pokojnej duchovnej  atmosfére sa niesol  na našej škole 22. december 2017, posledný deň pred vianočnými prázdninami. Na prvých dvoch vyučovacích hodinách si žiaci so svojimi triednymi učiteľmi pripomenuli vianočné zvyky a tradície v našom regióne. Potom sme sa všetci spoločne presunuli do pravoslávneho Chrámu Svätej Trojice v Stakčíne, aby sme si v pôsobivom prostredí vypočuli  pásmo kolied a vinšov, ktoré so žiakmi pravoslávneho náboženstva pripravil  Mgr. Ján Gliganič, CSc.. Najmenších žiakov najviac potešil príchod Mikuláša, ktorý všetkým rozdával sladké prekvapenia. Okrem toho žiaci odchádzali domov aj s balíčkami, ktoré boli zakúpené z rodičovského fondu. Šťastné a veselé!

 • Vianočné stretnutie

  Krásna výzdoba, netradičné vystúpenie žiakov, chutné občerstvenie, ale hlavne pekná myšlienka sprevádzali vianočné stretnutie spojené s vianočnou burzou, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 21. decembra 2017  v spoločenskej miestnosti našej školy. Naše pozvanie naň prijali nielen bývalí kolegovia, ale aj starosta obce, detská lekárka, všeobecný lekár pre dospelých a niektorí predstavitelia spoločenských organizácií v obci. Takmer dva mesiace pripravovali pani učiteľky Iveta Piteľová, Tatiana Sochaničová a Ľubica Verbická s niekoľkými šikovnými žiakmi nádherné vianočné ozdoby, ktoré si mohli pozvaní hostia na vianočnej burze zakúpiť. V priebehu niekoľkých minút sa rozpredali všetky a vyzbieralo sa neuveriteľných 500 eur. Pani riaditeľka školy Tatiana Kapraľová zo srdca poďakovala prítomným za vyzbieranú sumu a dodala, že výťažok z vianočnej burzy venujeme obyvateľke našej obce, ktorú už dlhé roky nesmierne obdivujeme pre jej obetavosť, trpezlivosť a vrúcnu materinskú lásku.

   

 • Spievankovo a kráľovná Harmónia

  „V Spievankove žije kráľovná Harmónia, ktorá sa pripravuje na veľkú hudobnú slávnosť. No akosi sa jej pokazí „harmónium“, takže posiela do sveta pomocníkov (husľový a basový kľúč), aby prišli na kĺb problému. Popritom sa vydáva na pomoc aj duo Spievanka – Zahrajko, aby zistili, čo sa deje v kráľovstve. Na pomoc si zavolajú zopár detí...“

  A ako to dopadlo? To sa dozvedeli naši druháci a tretiaci, ktorí so svojimi triednymi učiteľkami dňa 19. decembra 2017 navštívili kino Centrum v Snine. Populárny hudobný film pre deti so starými známymi i novými pesničkami, v ktorom hrali aj známi herci a speváci ako Michal Hudák, Roman Pomajbo,  Ivan Vojtek či Mária Čírová, našich žiakov presvedčil o tom, že hudba, spev a dobrá nálada robia náš život krajším a veselším.

 • Vianočný Lúčik

  Milí žiaci, učitelia, rodičia,

  je tu opäť nové číslo nášho školského časopisu Lúčík. Nájdete ho tu

  Redakčná rada

 • Vianočné tvorivé dielne

  Žiaci 1. stupňa našej školy boli v tomto školskom roku pred Vianocami poverení veľmi dôležitou úlohou. Okrem toho, že nám každý rok ozdobujú vianočný stromček svojimi vlastnoručne zhotovenými ozdôbkami, v tomto roku im pripadla ešte jedna veľmi milá povinnosť – pripraviť vianočné pozdravy pre vyše 50 hostí, ktorí zavítajú do našej školy  na vianočné  stretnutie spojené s vianočnou burzou. V stredu 13. decembra 2017 sa v popoludňajších hodinách v triedach 1. až 4. ročníka usilovne pracovalo. Šikovné a zručné pršteky našich mladších žiakov vytvárali pozdravy, do ktorých nielen kreslili, písali a lepili, ale  vkladali do nich aj kus svojich srdiečok. A my veríme, že každý, kto ich pozdrav dostane, ten kúsok detského  srdiečka bude cítiť.

 • Vianočný turnaj v sixballe

  Dňa 13. decembra 2017 sa v ZŠ P. O. Hviezdoslava v Snine uskutočnil  Vianočný turnaj v sixballe, do ktorého sa zapojili žiaci základných škôl z okresu Snina. Našu školu reprezentovalo družstvo  v zložení: Lenka Motyľová (8. B), Diana Kapraľová (9. A), Dávid Salák (8. B) a Ján Štofira (9. A). Darilo sa im veľmi dobre, v celkovom hodnotení družstiev sa umiestnili na 3. mieste. Najlepším hráčom turnaja spomedzi chlapcov sa stal náš žiak Ján Štofira a získal 1. miesto. Všetkým gratulujeme, Janíkovi  dvakrát!

   

 • Vedomosti o doprave = bezpečnosť na cestách

  Kto by to bol povedal, že našim deviatakom sa aj po štvrtýkrát podarí postaviť sa na stupne víťazov v súťaži Vedomosti o doprave = bezpečnosť na cestách, ktorú organizuje  Stredná priemyselná škola v Snine v spolupráci s mestom Snina a ktorá sa konala dňa 12. decembra 2017 v Športovej hale v Snine. Za žiakov 9. ročníka našej školy  bojovali toho roku Marián Klec a Ján Štofira, žiaci 9. A triedy,  a súťažili v týchto disciplínach: dopravné značky, križovatky, výbava bicykla a cyklistu a vedomostný test z pravidiel cestnej premávky. Chlapcov  prišli povzbudiť aj ich spolužiaci s triednou učiteľkou 9. A triedy Martinou Štofirovou, a tak aj oni mali možnosť  tešiť sa z 2. miesta, ktoré naša dvojica obsadila. Gratulujeme aj my!

 • Mikulášsky program pre deti

  V utorok popoludní  5. decembra 2017 sa žiaci druhého a tretieho ročníka so svojimi triednymi učiteľkami  vybrali do kinosály Domu kultúry v Snine na stretnutie s  Mikulášom, ktorý mal vraj obdarovať všetky dobré deti. Mikulášsky program sa začal vystúpením žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy Merlin v Snine, až po ňom medzi deti  zavítal Mikuláš. Tak sa zdá, že všetky deti boli počas roka poslušné, lebo každý dostal od Mikuláša balíček so sladkosťami. Bolože to radosti!

 • Európsky týždeň boja proti drogám

  Prvýkrát bol Európsky týždeň boja proti drogám vyhlásený v roku 1998. Začal sa v Grécku a pokračoval v 15 členských štátoch. Neskôr sa stalo nepísanou tradíciou, že v jesenných mesiacoch, osobitne v novembri, sa viac ako inokedy organizujú alebo zviditeľňujú pre verejnosť aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách. Na našej škole sa Týždeň boja proti drogám uskutočnil  v týždni od 27. novembra do 1. decembra 2017. Počas týchto dní sa v popoludňajších hodinách konali v telocvični a v spoločenskej miestnosti rôzne športové aktivity. Žiaci druhého stupňa si zmerali svoje sily vo futbale, bedmintone, v stolnom tenise a v šachu.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Návšteva múzea Zemplínske Hámre

  Dňa 30. novembra 2017 po druhej vyučovacej hodine navštívilo 45 žiakov 8. a 9. ročníka Múzeum Zemplínske Hámre. V prvej časti exkurzie žiaci absolvovali interaktívnu výučbovú hodinu spojenú s výstavou Minerály pod lupou a spoznávali pestrý svet rôznych minerálov a kryštálov z oblastí Polonín a Vihorlatských vrchov. V druhej časti exkurzie si žiaci prezreli  dve stále expozície. Počas  prehliadky získavali informácie o histórii baníctva a železiarstva vo Vihorlatských vrchoch a v etnografickej expozícii mali možnosť vidieť  ľudovú architektúru, poľnohospodárstvo, ľudové remeslá a odevy obyvateľov osady Josefsthal. 

   

 • Okresné kolo OSJL

  Konečne sme sa dočkali! Už niekoľko rokov sa nám totiž nedarilo zabodovať na okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. V tomto školskom roku sme však boli úspešní. Dňa 29. novembra 2017 sa v ZŠ Komenského v Snine uskutočnilo okresné kolo tejto olympiády. Víťazka nášho školského kola Natália Harvanová, žiačka 9. B triedy, potvrdila svoje jazykové vedomosti a schopnosti a obsadila krásne 2. miesto. Gratulujeme!

 • SHAKESPEARE´s day

  Prednes umeleckého slova v slovenskom jazyku je umenie, ale prednes umeleckého slova v anglickom jazyku je pre nás  hotový zázrak. Dňa 28. novembra 2017 sa v Centre voľného času Snina v rámci projektu Na potulkách s angličtinou uskutočnilo okresné kolo v prednese anglickej poézie a prózy pod názvom SHAKESPEARE´s day. V kategórii 5. až 7. ročníkov sa predstavili aj dve žiačky našej školy a obe sa postavili na stupne víťazov. V poézii 1. miesto obsadila Tamara Husťaková, žiačka 6. ročníka, v próze sa na 2. mieste umiestnila žiačka 7. ročníka Nina Sochaničová. Gratulujeme!

 • Gerbócova literárna Snina

  Dve 3. miesta a tri čestné uznania získali žiaci našej školy v 16. ročníku celoslovenskej súťaže v literárnej tvorivosti detí a mládeže Gerbócova literárna Snina. Slávnostné vyhodnotenie tejto súťaže sa konalo 24. novembra 2017 v Kaštieli Snina. Zúčastnili sa na ňom aj piati naši ocenení žiaci v sprievode svojich rodičov. V kategórii A v poézii obsadil žiak 3. ročníka Alex Verbický 3. miesto a čestné uznanie získala žiačka 2. B triedy Alexandra Demjanová. V próze v tejto kategórii čestné uznanie získala Olívia Kapraľová, žiačka 2. A triedy. V kategórii B v poézii sa Martin Kapraľ, žiak 7. ročníka, umiestnil na 3. mieste a Anastázia Tkačuková, žiačka 7. ročníka, získala čestné uznanie. Všetkým oceneným žiakom blahoželáme.

   

 • Faraóni

  Čo sa stane, keď chod družstva, v ktorom vládnu klasické stereotypy o deľbe práce na mužskú a ženskú, naruší jedno ráno správa o výmene pozícií? Tam, kde stáli muži, budú ženy, a naopak. Čo sa stane, keď sa manželia – funkcionári zrazu stanú ženami v domácnosti? Presne o tom bola vynikajúca komédia Faraóni, s ktorou sa v piatok 24. novembra 2017 predstavili v KD Stakčín herci Divadla Alexandra Duchnoviča z Prešova. My sme toto predstavenie spropagovali aj medzi našimi staršími žiakmi a boli sme milo prekvapení, keď sme sa  v piatok večer stretli v kultúrnom dome nielen s obyvateľmi našej obce, ale aj s vyše polovicou žiakov 2. stupňa, ktorí bývajú v Stakčíne.

 • Testovanie 5 - 2017

  V stredu 22. novembra 2017 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2017) v zmysle Dodatku č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom pre šk. rok 2017/2018. Žiaci budú testovaní z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Viac informácií o T5-2017 nájdete v dokumente Základné informácie T5-2017.

 • Zábavné športové popoludnie

  Do roka a do dňa! Takto doslova i do písmena  sa uskutočnil tohoročný 5. ročník podujatia Zábavné športové popoludnie, ktoré organizujú vyučujúce 1. stupňa v spolupráci s vedením školy a vedúcou školskej jedálne.  Dňa 16. novembra 2017  o 15.30 hodine sa 36 žiakov prvého až štvrtého ročníka spolu so svojimi rodičmi zhromaždilo v spoločenskej miestnosti našej školy, aby si aspoň raz v roku spoločne zasúťažili. Všetci boli rozdelení do 4 družstiev: 1. Žltí, 2. Zelení, 3. Červení a 4. Modrí. Aby si to nepoplietli a navzájom sa nepomiešali, pani učiteľky ich hneď na začiatku pomaľovali žltými, zelenými, červenými a modrými farbami. Pre súťažné družstvá boli tento rok pripravené tieto disciplíny: Florbal, Pevnosť Boyard, Ostrostrelec, Zlož slovo, Gurmán, Hľadanie pokladu, Stoličkový tanec a Nájdi výrok Marka Twaina. Súťažilo sa v telocvični, v spoločenskej miestnosti i  v niektorých triedach a úlohou každého družstva bolo aj tentoraz získať čo najvyšší počet bodov. Dobrá nálada sprevádzala súťažiacich počas celého podujatia a bolo úplne jedno, ktoré družstvo zvíťazilo. Odmenení boli všetci. O občerstvenie  sa aj v tomto roku postarali naše pani kuchárky, ktorým patrí vrelé poďakovanie.

 • Okresné kolo v stolnom tenise

  V telocvični ZŠ Komenského v Snine sa v dňoch  14. novembra 2017 a 15. novembra 2017 uskutočnilo okresné kolo v stolnom tenise žiakov a žiačok základných škôl, ktoré zorganizovalo Centrum voľného času v Snine, oddelenie športu a turistiky. Za našu školu bojovalo štvorčlenné družstvo chlapcov (Matúš Šuťak – 8. A, Marián Klec – 9. A, Dávid Kolcun – 9. A,  Ján Štofira – 9. A) a štvorčlenné družstvo dievčat (Lenka Motyľová – 8. B, Natália Pavlišáková – 8. B, Diana Kapraľová – 9. A, Viktória Tkačuková – 9. A). Na stupne víťazov sa im síce  prebojovať nepodarilo, ale ani 4. miesto chlapcov a 5. miesto dievčat nie je na zahodenie. Gratulujeme!

 • Škultétyho rečňovanky

   Tak takýto úspech sme veru nečakali! Po prvýkrát sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe „Škultétyho rečňovanky“ a po jej vyhodnotení sme neverili vlastným očiam. Z celkového počtu 173 súťažiacich bolo ocenených 22 autorov, medzi nimi až 4 žiaci našej školy. V I. vekovej kategórii v poézii obsadil tretiak Alex Verbický 1. miesto a žiačka 2. A triedy Laura Zubaľová 2. miesto. Víťaza máme aj v II. vekovej kategórii v poézii. Na 1. mieste sa umiestnila  Anastázia Tkačuková, žiačka 7. ročníka. Štvrtým oceneným naším žiakom bol Ján Štofira, žiak 9. A triedy, ktorý získal Cenu Literárneho informačného centra. Gratulujeme!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, SNP 412, Stakčín
  SNP 412
  067 61 Stakčín
  skola@zsstakcin.edu.sk
 • 057 7692118

Fotogaléria