Navigácia

 • Trasa valašskej kultúry

  Trasa valašskej kultúry je jedným z projektov slovensko-poľského programu Interreg. Jeho cieľom je aktívna ochrana a propagácia kultúrno-prírodného potenciálu Karpát vytvorením medzinárodnej kultúrnej trasy. V rámci tohto projektu 49 žiakov 2. až 4. ročníka navštívilo dňa 12. júna 2018 Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku. Žiaci si prezreli kultúrno-historickú a národopisnú expozíciu v prírode, počas ktorých ich sprevádzali odborní lektori. Cestou naspäť  sa zastavili v Dráčiku v Humennom, aby z výletu, nedajbože, neprišli s prázdnymi rukami.  V Kamenici nad Cirochou si ešte pochutnali na zmrzline a šťastní a veselí sa vrátili domov.

 • Literárne talenty

  Toho roku sa v literárnych súťažiach darí najmä mladším žiakom. Aj v regionálnej súťaži neprofesionálnych literárnych tvorcov pod názvom Literárne talenty, ktorú už 38 rokov organizuje Vihorlatská knižnica v Humennom, získali ocenenia dvaja žiaci 1. stupňa. V I. kategórii v próze sa literárna práca Terezy Voharovej, žiačky 4. B triedy, umiestnila na 3. mieste. V tej istej vekovej kategórii v poézii získal žiak 4. A triedy Daniel Verbický čestné uznanie. Ceny im boli odovzdané na slávnostnom vyhodnotení tejto súťaže dňa 15. júna 2018 vo Vihorlatskej knižnici v Humennom. Ku gratulácii sa pripájame aj my.

 • Expedícia za poznaním

  Už po štvrtýkrát navštívili naši deviataci koncentračné tábory Osvienčim a Brezinka v Poľsku. V ostatných troch rokoch je to hlavne vďaka Detskej organizácii Fénix Poloniny, ktorá túto akciu organizuje pod názvom Holokaust – nezabudneme. Desiati  naši žiaci s pani učiteľkou Lenkou Holotovou zavítali vo štvrtok 7. júna 2018 aj do Wadovíc, rodného mesta Jána Pavla II. Druhý deň strávili v Energylandii, najväčšom zábavnom parku strednej Európy. V sobotu 9. júna 2018 navštívili Krakov, prezreli si srdce poľskej histórie hrad Wawel a absolvovali prehliadku jednej z najstarších soľných baní na svete Wieliczky. Domov prišli neskutočne unavení (ani sa nečudujeme!), ale vraj bolo perfektne. Tak potom je všetko v poriadku.

 • Źiacka šachová liga

  Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do okresnej žiackej šachovej ligy. Dňa 23. mája 2018 sa v priestoroch spoločenskej sály Domu kultúry v Snine odohralo jej záverečné ôsme kolo. Našu školu počas celého roka reprezentovali títo piati žiaci: Katarína Fedorková (6. ročník), Vanesa Kotusová (7. ročník), Peter Fedorko (7. ročník), Michal Harvan (7. ročník), Martin Kapraľ (7. ročník). Vo všetkých kolách sa najviac  darilo Michalovi  Harvanovi, ktorý sa umiestnil na peknom 3. mieste. Katarína Fedorková obsadila 5. miesto a Vanesa Kotusová skončila na 6. mieste. Blahoželáme!

 • Medzinárodný deň detí

  Aj v tomto školskom roku bol 1. jún slnečný a teplý, preto sme pre naše deti pri príležitosti ich sviatku zorganizovali zase zaujímavé aktivity v okolí školy. V obecnom parku sa vyšantili mladší žiaci. Triedne učiteľky pre nich pripravili zábavné súťaže, v ktorých vôbec nešlo o to, kto bude víťazom. Žiaci druhého stupňa sa zabávali na školskom ihrisku. Aj pre nich boli pripravené rôzne disciplíny, ktoré si všetci patrične vychutnali. Cez oddychovú prestávku dostali žiaci sladké balíčky, zakúpené z rodičovského fondu, a „oslavovalo sa“ ďalej. Na multifunkčnom ihrisku sa hral futbalový turnaj, v telocvični bedminton, v spoločenskej miestnosti stolnotenisový a šachový turnaj. Obed pre všetkých žiakov zabezpečil opäť Obecný úrad v Stakčíne a my veľmi pekne ďakujeme. Naše poďakovanie patrí aj pani kuchárkam a pani upratovačkám, ktoré sa postarali o jedlo a o pitný režim žiakov. Oslavy MDD mali pokračovať po obede diskotékou, ale bolo veľmi horúco a  deti už toho mali dosť. Hovorí sa, že v najlepšom treba vedieť prestať. A pokiaľ ide o zdravie našich detí, platí to dvojnásobne!

 • Súťaž mladých zdravotníkov

  21. ročník územnej súťaže Družstiev mladých zdravotníkov sa konal dňa 31. mája 2018 v Snine. Súťaž organizuje Slovenský červený kríž – Územný spolok Snina pre žiakov základných škôl. Aj napriek tomu, že príprava na túto súťaž je pomerne náročná, naši žiaci majú o ňu čoraz väčší záujem. V tomto školskom roku sa na ňu pripravovalo až 16 žiakov a boli rozdelení do troch družstiev. Úlohou každého družstva bolo preukázať svoje vedomosti a zručnosti v poskytovaní prvej pomoci a získať čo najväčší počet bodov v teoretickej a praktickej časti. Najviac sa darilo šiestakom – Kataríne Fedorkovej, Tamare Husťakovej, Petrovi Demjanovi, Filipovi Nergešovi a Marošovi Slivkovi, ktorí sa umiestnili na 3. mieste. Za žiakov 1. stupňa súťažilo družstvo v zložení: Lenka Kapraľová (3. ročník), Nina Kľagová (3. ročník),  Sofia Zara Baraníková (4. A), Tamara Sochaničová (4. A) a Petra Rosičová (4. B). Tí obsadili 5. miesto. Deviatačky Sofia Kacarabčinová (9. A), Viktória Tkačuková (9. A), Natália Havranová (9. B), Bibiána Kirová (9. B) a Sofia Anna Pidaničová (9. B) skončili na 6. mieste. Všetkým súťažiacim gratulujeme.

 • Svetový deň mlieka

  Žiaci 1. stupňa si vo štvrtok 24. mája 2018 v popoludňajších hodinách pripomenuli Svetový deň mlieka. Aktivita sa začala prezentáciou o mlieku. Žiaci sa naučili, že mlieko je hodnotným nápojom, ktorý dodá telu energiu, bielkoviny,  tuk potrebný pre zdravé fungovanie metabolizmu i minerály, a preto by malo byť súčasťou zdravého stravovania nielen u detí, ale aj u dospelých. Po prezentácii všetci kreslili svoje obľúbené mliečne výrobky a na záver si pochutnali na pudingoch, ktoré pre nich pripravili naše pani kuchárky.

 • "Morský svet"

  O krásny úspech našej školy sa zaslúžila žiačka 7. ročníka Andrea Mandzáková, ktorej výtvarná práca v celoslovenskej súťaži Výtvarné talentárium 2018 v kategórii 5. až 9. ročníkov bola ocenená 1. miestom. Témou tohoročnej súťaže bol  morský svet a úspešne sa s ním popasoval aj žiak 3. ročníka Richard Šoth, ktorý získal čestné uznanie v kategórii 1. až 4. ročníkov. Obom žiakom gratulujeme.

 • Dopravná výchova

  Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Jej úlohou je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke. Aj preto  žiaci 1. stupňa našej školy navštevujú každý rok Detské dopravné ihrisko v Sobranciach. V dňoch 23. a 24. mája 2018 sa tam vystriedali všetci žiaci 1. až 4. ročníka, aby si vyskúšali svoje dopravné schopnosti a zručnosti. Vozili sa na motokárach, spoznávali dopravné značky, precvičovali si dopravné situácie, ale hlavne sa učili, aké dôležité je dodržiavať bezpečnostné pravidlá cestnej premávky.

 • Duchnovičov Prešov

  Až šesť dievčat našej školy sa zúčastnilo na okresnom kole Duchnovičovho Prešova, ktoré sa konalo dňa 21. mája 2018 Snine.  V prednese rusínskej poézie  v 2. kategórii zvíťazila žiačka 6. ročníka Tamara Husťaková, ktorá postúpila do celoslovenského kola. V tejto kategórii sa o 3. miesto podelili Sofia Zara Baraníková (4. A), Tamara Sochaničová (4. A) a Vanesa Halaburková (6. ročník). V prednese rusínskej prózy v 2. kategórii sa na 3. mieste umiestnili Michaela Dvoranová (5. ročník) a Diana Vajdová (6. ročník). Gratulujeme, Rusínočky naše!

 • Na Kolonickom sedle

  Päťdesiat  žiakov 7. a 8. ročníka vo štvrtok 17. mája 2018 po 2. vyučovacej hodine absolvovalo výchovno-vzdelávaciu exkurziu v Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle s týmto programom:

  • ukážka areálu spojená s pozorovaním Slnka a prednáškou využitia jednotlivých objektov,
  • ukážka Vihorlatského teleskopu a informácie o jeho konkrétnom využití,
  • nočná obloha v planetáriu v digitálnej podobe spojená s ukážkou hviezd a planét našej slnečnej sústavy,
  • náučný program o teleskopoch,
  • náučný program o svetelnom znečistení.
 • Botanikiáda

  Dňa 16. mája 2018 sa dvaja žiaci 5. ročníka Michaela Dvoranová a Imrich Kľaga zúčastnili na 9. ročníku projektu Botanikiáda s podtitulom Botanika na tanieri. Projekt sa uskutočnil v priestoroch Botanickej záhrady v Košiciach a jeho cieľom bolo overiť teoretické a praktické vedomosti a zručnosti zúčastnených žiakov z botaniky. Naši žiaci si z tohto motivujúceho podujatia odniesli veľa nových poznatkov, vedomostí a skúseností v pestovaní rastlín.

 • Čas premien

  Spoločnosť MP Educatin, s. r. o. už od svojho vzniku v roku 2002 realizuje výchovno-vzdelávacie programy, ktoré sú zamerané na výchovu k ochrane reprodukčného zdravia a pomoc pri pochopení vývojových zmien a rizikových faktorov súvisiacich s obdobím puberty. Tieto programy sú v súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020 a spĺňajú požiadavky na podporu zdravia a zdravého životného štýlu. Lektorka tejto spoločnosti Ing. Zuzana Šutá zavítala v stredu 16. mája 2018 na 4. vyučovacej hodine medzi naše siedmačky a formou prednášky ich oboznámila s jednotlivými aspektmi fyzického, psychického a sociálneho dozrievania na ceste k dospelosti.

 • Depistáž písania a čítania

  V rámci starostlivosti o žiakov základných škôl v oblasti prevencie nám Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Snine ponúklo depistáž písania a čítania. Cieľom tejto preventívnej aktivity, ktorá bola zrealizovaná na 2. a 3. vyučovacej hodine dňa 16. mája 2018, je získať orientačnú informáciu o aktuálnej úrovni žiakov 2. a 4. ročníka v oblasti predpokladov písania a čítania so zámerom predchádzať špecifickým poruchám učenia.

 • Dúha

  Celoslovenská literárna a výtvarná súťaž Dúha je integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ, ZŠ a ZUŠ. Organizuje ju Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni  pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  V XXII. ročníku tejto súťaže bol úspešný  žiak 3. ročníka našej školy Richard Šoth, ktorý bol ocenený čestným uznaním v kategórii Literárna tvorba. Gratulujeme!

 • Nezabudneme!

  V pondelok 7. mája 2018 sme  počas 6. vyučovacej hodiny stáli pri pamätníku padlých občanov Stakčína  v 2. svetovej vojne, aby sme v predvečer Dňa víťazstva nad fašizmom vzdali hold všetkým hrdinom, ktorí položili svoje životy za našu slobodu. Položili sme veniec k pamätníku, vypočuli si pôsobivé protivojnové pásmo a zaspievali si všetci Kaťušu. Spolu s nami sa na pietnom akte zúčastnil aj starosta našej obce Ján Kerekanič.  Nezabúdame!

 • Obvodné kolo v malom futbale

  Na umelom trávniku MFK Snina sa dňa 9. mája 2018 konalo obvodné kolo v malom futbale chlapcov základných škôl. Za našu školu súťažilo družstvo  v tomto zložení: Jelinek Dominik (5. ročník), Radoslav Gunár (5. ročník), Filip Nergeš (6. ročník), Maroš Slivka (6. ročník), Sebastián Derenin (6. ročník), Ladislav Mitro (7. ročník). Chlapci bojovali statočne, víťazstvo im ušlo len o vlások. Pre našu školu vybojovali krásne 2. miesto a my im gratulujeme.

 • Pomáhame prírode

  Veľkú pochvalu a úprimné slová vďaky si vyslúžili od pracovníkov Správy NP Poloniny v Stakčíne žiaci 8. A a 8. B triedy, ktorí sa v stredu 9. mája 2018 podieľali na čistení okolia Oľchovca. V mokrom teréne, vo vysokej tráve a žihľave sa brodili pozdĺž potoka a zbavovali ho obrovského množstva odpadu, ktorý tam bez akýchkoľvek výčitiek nanosili „vzorní ochrancovia životného prostredia“. Ďakujeme, ôsmaci!

 • Školfest 2018

  Dňa 2. mája 2018 sa v košickej Steel Aréne konal najväčší majáles v Košiciach, na ktorom sme nechýbali ani my. Sto žiakov našej školy zažilo neopakovateľnú atmosféru jedinečného koncertu troch populárnych interpretov: Dary Rolins, skupiny Desmod a skupiny Komajota. Toto kultúrne podujatie pre žiakov a študentov základných a stredných škôl opäť potvrdilo, že hudba je most, ktorý spája ľudí z rôznych brehov, je prístav, ktorý zabíja smútok a maže starosti, je loďou, ktorá kolíše srdce i dušu.

 • Prednes poézie a prózy

  Počas mesiaca marec 2018 sa vo všetkých triedach na 2. stupni uskutočnili triedne kolá v prednese slovenskej poézie a prózy. Najlepší recitátori postúpili do školského kola, ktoré sa konalo dňa 30. apríla 2018. Zúčastnili sa na ňom aj žiaci, ktorí sa pripravujú na okresné kolo v prednese rusínskej poézie a prózy.

  Výsledky školského kola:

  Prednes v slovenskom jazyku

  Kategória I.

  Poézia: 1. miesto – Filip Nergeš (6. ročník)

                2. miesto – Tamara Husťaková (6. ročník)

                3. miesto – Timea Zubaľová (5. ročník)

  Kategória II.

  Poézia:  1. miesto – Viktória Telváková (8. A)

                 2. miesto – Nikola Jacjuk (8. A)

                                      Miroslava Telváková (8. B)

                  3. miesto – Soňa Mitrová (8. A)

  Próza: 1. miesto  – Ján Štofira (9. A)

              2. miesto – Natália Havranová (9. B)

              3. miesto – Viktória Badidová (8. A)

                                   Melánia Nergešová (8. A)

  Prednes v rusínskom jazyku

  Kategória I.

         Poézia: 1. miesto – Samuel Rudy (3. ročník)

                                     Sofia Zara Baraníková (4. A)

  Kategória II.

         Poézia: 1. miesto – Vanesa Halaburková (6. ročník)

                                            Tamara Husťaková (6. ročník)

                       2. miesto – Natália Timková (5. ročník)

                       3. miesto – Rebeka Kerekaničová (6. ročník)

         Próza: 1. miesto – Diana Vajdová (6. ročník)

                                          Michaela Dvoranová (5. ročník)

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, SNP 412, Stakčín
  SNP 412
  067 61 Stakčín
  skola@zsstakcin.edu.sk
 • 057 7692118

Fotogaléria