• Novinky

    • Medzinárodný deň detí
     • Medzinárodný deň detí

      Tohtoročný Medzinárodný deň detí sme oslávili netradične v triedach a na školskom ihrisku. Aj keď 1. júna bolo slnko skúpe na teplé lúče, neodradilo nás to od dobrej nálady a sviatok detí sme si všetci užili do sýtosti. Nechýbali športové a zábavné súťaže, hudba, sladkosti. Žiaci 1. stupňa skákali vo vreci, triafali loptičkou na terč, hrali futbal či zdolávali beh cez prekážky. Hravo si poradili aj s vedomostnými kvízmi. Starším žiakom triedni učitelia pripravili rovnako zaujímavé dopoludnie. Vyskúšali si divadlo vo vlastnej réžii, tanečnú súťaž a netradičné športové disciplíny. Tety kuchárky pre všetkých žiakov nachystali výborný obed, ktorý bol chutnou bodkou za vydareným dňom.

    • Rozvojový projekt „Čítame radi“
     • Rozvojový projekt „Čítame radi“

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov SR vyhlásilo výzvu na rozvojový projekt „Čítame radi“. Jej cieľom bolo, aby deti čítali rady a mali atraktívnu veku primeranú literatúru, ktorá podporí ich čitateľskú gramotnosť. Zapojili sme sa a boli úspešní. Naša škola v rámci projektu získala maximálnu výšku finančných prostriedkov 800 eur. Vďaka tomu pribudli do školskej knižnice nové, zaujímavé detské a mládežnícke knihy, ktoré už netrpezlivo čakajú na svojich čitateľov. Po „lockdownovom“ období obrazoviek tabletov a mobilných telefónov je čas vrátiť sa ku knihám. Tak teda, do skorého čítania, milí žiaci.

     • Pravidlá pre školy od 3. mája 2021

      Podmienky nástupu do školy:

      1. Žiak a ani jeho zákonný zástupca sa nepreukazujú negatívnym výsledkom testu ani výnimkou z testovania
      2. Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka vyplnené elektronicky prostredníctvom rodičovského konta v EduPage.

      Čestné vyhlásenie môže zákonný zástupca odovzdať triednej učiteľke aj v papierovej forme pri nástupe do školy.

     • Oznam

      Riaditeľka ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že dňa 3. mája 2021 poskytne voľno žiakom základnej školy z organizačných dôvodov.

     • Organizácia vyučovania od 3. mája 2021

      Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že na základe regionálneho COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU a rozhodnutia zriaďovateľa školy sa od pondelka 3. mája 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 5 – 7. ročníka základnej školy. Ostatné ročníky pokračujú v prezenčnom vyučovaní.

      Vyučovanie v 8. a 9. ročníku sa vracia do normálneho režimu podľa rozvrhu schváleného na začiatku školského roka.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Nedeľa 13. 6. 2021
  • Kalendár

    zatiaľ žiadne údaje
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje