Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Tatiana Kapraľová Rozvrh
Riaditeľka
tatiana.kapralova@centrum.sk
 
 
Mgr. Iveta Piteľová Rozvrh
Zástupkyňa
pitelmir@gmail.com
 
 
Bc. Michaela Baraníková Rozvrh
Vychovávateľka
baranikovamichaela@azet.sk
 
 
Monika Biliková učiteľ MŠ Učiteľka
 
 
Mgr. Viktória Cúrová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
Vedie krúžok: Zdravotníček
v.hustakova@gmail.com
 
 
Mgr. Peter Demjanovič Rozvrh
Učiteľ
demjanovicp@gmail.com
 
 
Mgr. et Mgr. Slávka Fitčáková Vychovávateľka
mgr.slavka.fitcakova@gmail.com
 
 
Mgr. Ján Gliganič, CSc. Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Natália Harvanová učiteľ MŠ Učiteľka
nataharvanova@post.sk
 
 
Mgr. Lenka Holotová Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
Vedie krúžok: Športový krúžok
lenka.polackova@zoznam.sk
 
 
Mgr. Marián Hudák Rozvrh
Triedny učiteľ: 9. ročník
Vedie krúžok: Športová príprava
hudak.majo@zoznam.sk
 
 
Mgr. Nadežda Kerekaničová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5. ročník
Vedie krúžok: Pohybové hry
nada.kerekanicova@gmail.com
 
 
PaedDr. Slávka Kerekaničová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
Vedie krúžok: Prváčik
slavka.kerekanicova@gmail.com
 
 
PhDr. Mária Kirňaková Rozvrh
Učiteľka
mariakirnakova@centrum.sk
 
 
Mgr. Mária Lojanová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
Vedie krúžok: Poďme na to logicky
mlojanova@azet.sk
 
 
Mgr. Lenka Lukáčová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Andrea Mandzáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 4. ročník
Vedie krúžok: Mozgovňa
manada@azet.sk
 
 
Mgr. Jana Morongová . Rozvrh
Triedna učiteľka: 2. ročník
Vedie krúžok: Šikovníček
morongy@centrum.sk
 
 
Mgr. Martin Murajda Učiteľ
 
 
Mária Petruňaková učiteľ MŠ Učiteľka
 
 
Mgr. Anna Piteľová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
Vedie krúžok: Veselé čísla
pitelovaanna@centrum.sk
 
 
Ing. Ján Sochanič Rozvrh
Triedny učiteľ: 7.B
Vedie krúžok: Šachový krúžok
jan.sochanic@gmail.com
 
 
Mgr. Tatiana Sochaničová Triedna učiteľka: 3.A
Vedie krúžok: Všetkovedko
tana.sochanicova@post.sk
 
 
Nadežda Šothová Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
Vedie krúžok: Nebojme sa slovenčiny
Vedie krúžok: Umelecký krúžok
gamerman1@centrum.sk
 
 
RNDr. Martina Štofirová Výchovná poradkyňa Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
Vedie krúžok: Prírodovedný krúžok
stofirovam@post.sk
 
 
Nataša Tančáková zástupca pre úsek MŠ Učiteľka
natasa.tancakova@gmail.com
 
 
Mgr. Viera Varchoľaková Rozvrh
Učiteľka
varcholak@centrum.sk
 
 
PhDr. Ľubica Verbická Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
lubicaverbicka@centrum.sk
 
 
Mária Červeňaková Asistentka učiteľa
cervenakova2208@gmail.com
 
 
Mária Kerekaničová Asistentka učiteľa
maria.kerekanicova@centrum.sk

© aScAgenda 2017.0.1024 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.02.2017

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, SNP 412, Stakčín
    SNP 412
    067 61 Stakčín
    skola@zsstakcin.edu.sk
  • 057 7692118

Fotogaléria