Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Tatiana Kapraľová Rozvrh
Riaditeľka
tatiana.kapralova@centrum.sk
 
 
Mgr. Iveta Piteľová Rozvrh
Zástupkyňa
pitelmir@gmail.com
 
 
Bc. Michaela Baraníková Rozvrh
Vychovávateľka
baranikovamichaela@azet.sk
 
 
Mgr. Viktória Cúrová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1. ročník
Vedie krúžok: Prváčik
v.hustakova@gmail.com
 
 
Mária Červeňaková Vychovávateľka
cervenakova2208@gmail.com
 
 
Mgr. Peter Demjanovič Rozvrh
Učiteľ
demjanovicp@gmail.com
 
 
Mgr. Ján Gliganič, CSc. Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Lenka Holotová Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
Vedie krúžok: Matematické cvičenia a príprava na T9
lenka.polackova@zoznam.sk
 
 
Mgr. Marián Hudák Rozvrh
Triedny učiteľ: 5. ročník
Vedie krúžok: Športovo-turistická príprava
hudak.majo@zoznam.sk
 
 
PaedDr. Slávka Kerekaničová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
Vedie krúžok: Druháčik
slavka.kerekanicova@gmail.com
 
 
PhDr. Mária Kirňaková Rozvrh
Učiteľka
mariakirnakova@centrum.sk
 
 
Mgr. Lenka Lukáčová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6. ročník
Vedie krúžok: Kamarátka angličtina
 
 
Mgr. Andrea Mandzáková Rozvrh
Učiteľka
manada@azet.sk
 
 
Mgr. Jana Morongová . Rozvrh
Triedna učiteľka: 3. ročník
Vedie krúžok: Šikovníček
morongy@centrum.sk
 
 
Mgr. Anna Piteľová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
Vedie krúžok: Čitateľský krúžok
pitelovaanna@centrum.sk
 
 
Mgr. Martin Rečlo Učiteľ
matoreclo@gmail.com
 
 
Ing. Ján Sochanič Rozvrh
Triedny učiteľ: 8.B
Vedie krúžok: Šachový krúžok
jan.sochanic@gmail.com
 
 
Mgr. Tatiana Sochaničová Triedna učiteľka: 4.A
Triedna učiteľka: 4.B
Vedie krúžok: Všetkovedko
tana.sochanicova@post.sk
 
 
Nadežda Šothová Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
Vedie krúžok: Nebojme sa slovenčiny
Vedie krúžok: Umelecký krúžok
gamerman1@centrum.sk
 
 
RNDr. Martina Štofirová Výchovná poradkyňa Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
Vedie krúžok: Prírodovedný krúžok
stofirovam@post.sk
 
 
PhDr. Ľubica Verbická Rozvrh
Triedna učiteľka: 7. ročník
lubicaverbicka@centrum.sk
 
 
Mária Kerekaničová Asistentka učiteľa
Vedie krúžok: Tanečný krúžok
maria.kerekanicova@centrum.sk

© aScAgenda 2018.0.1077 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.12.2017

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, SNP 412, Stakčín
    SNP 412
    067 61 Stakčín
    skola@zsstakcin.edu.sk
  • 057 7692118

Fotogaléria