Navigácia

Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Piteľová
Učebňa Učebňa 1.A
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Slávka Kerekaničová
Učebňa Učebňa 1.B
2. ročník Triedny učiteľ Mgr. Jana Morongová
Učebňa Učebňa 2. ročníka
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Sochaničová
Učebňa Učebňa 3. A
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viktória Cúrová
Učebňa Učebňa 3.B
4. ročník Triedny učiteľ Mgr. Andrea Mandzáková
Učebňa Učebňa 4.ročníka
5. ročník Triedny učiteľ Mgr. Nadežda Kerekaničová
Učebňa Učebňa 5.ročníka
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Ľubica Verbická
Učebňa Učebňa 6.A
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Lojanová
Učebňa Učebňa 6.B
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Nadežda Šothová
Učebňa Učebňa 7.A
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ján Sochanič
Učebňa Učebňa 7. B
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Martina Štofirová
Učebňa Učebňa 8.A
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Holotová
Učebňa Učebňa 8.B
9. ročník Triedny učiteľ Mgr. Marián Hudák
Učebňa Učebňa 9. ročníka

© aScAgenda 2017.0.1024 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.02.2017

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, SNP 412, Stakčín
    SNP 412
    067 61 Stakčín
    skola@zsstakcin.edu.sk
  • 057 7692118

Fotogaléria