Menu

Zoznam tried

Názov
1. ročník Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Sochaničová
Učebňa Učebňa 1. ročníka
2. ročník Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viktória Cúrová
Učebňa Učebňa 2. ročníka
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Piteľová
Učebňa Učebňa 3. A
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Slávka Kerekaničová
Učebňa Učebňa 3. B
4. ročník Triedny učiteľ Mgr. Jana Morongová
Učebňa Učebňa 4. ročníka
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Martina Štofirová
Učebňa Učebňa 5. A
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Holotová
Učebňa Učebňa 5. B
6. ročník Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Hudák
Učebňa Učebňa 6. ročníka
7. ročník Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Lukáčová
Učebňa Učebňa 7. ročníka
8. ročník Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Ľubica Verbická
Učebňa Učebňa 8. ročníka
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Nadežda Šothová
Učebňa Učebňa 9. A
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ján Sochanič
Učebňa Učebňa 9. B

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, SNP 412, Stakčín
    SNP 412
    067 61 Stakčín
    skola@zsstakcin.edu.sk
  • 057 7692118

Fotogaléria