Menu

Školská knižnica

Knižnica je zriadená ako súčasť Základnej školy s materskou školou, SNP 412, Stakčín. Nemá právnu subjektivitu. V právnych vzťahoch zastupuje knižnicu riaditeľka školy. Činnosť knižnice v zmysle jej poslania riadi a kontroluje riaditeľka školy, vedením knižnice je poverená Mgr. Jana Morongová. Knižnica sa riadi schváleným Štatútom knižnice a Knižničným a výpožičným poriadkom.

        

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, SNP 412, Stakčín
    SNP 412
    067 61 Stakčín
    skola@zsstakcin.edu.sk
  • 057 7692118

Fotogaléria