Menu

Kontakt Poradenstvo pre rodičov Zoznam stredných škôl - SV, HE, PO, KE Postupy pri prevencii a riešení šikanovania a agresie Rýchle odkazy Harmonogram prijímacieho pokračovania

 

 

Profesijná orientácia žiakov - RNDr. Martina  ŠTOFIROVÁ                             

email:stofirovam@post.sk                                              

konzultačné hodiny:                                                         

pondelok      7,40 h – 8,25 h                               

piatok            11.00 h - 12.30 h

Výchova a vzdelávanie začlenených žiakov - Mgr. Tatiana SOCHANIČOVÁ

email: tana.sochanicova@post.sk

konzultačné hodiny:

štvrtok          12,30 h – 13,30 h

Poslanie výchovného poradcu:

 • plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí,
 • venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom,
 • poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov,
 • informuje o otázkach štúdia na stredných školách,
 • sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o detí. 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, SNP 412, Stakčín
  SNP 412
  067 61 Stakčín
  skola@zsstakcin.edu.sk
 • 057 7692118

Fotogaléria