Navigácia

 • Duchnovičov Prešov

  Až šesť dievčat našej školy sa zúčastnilo na okresnom kole Duchnovičovho Prešova, ktoré sa konalo dňa 21. mája 2018 Snine.  V prednese rusínskej poézie  v 2. kategórii zvíťazila žiačka 6. ročníka Tamara Husťaková, ktorá postúpila do celoslovenského kola. V tejto kategórii sa o 3. miesto podelili Sofia Zara Baraníková (4. A), Tamara Sochaničová (4. A) a Vanesa Halaburková (6. ročník). V prednese rusínskej prózy v 2. kategórii sa na 3. mieste umiestnili Michaela Dvoranová (5. ročník) a Diana Vajdová (6. ročník). Gratulujeme, Rusínočky naše!

 • Na Kolonickom sedle

  Na Kolonickom sedle

  Päťdesiat  žiakov 7. a 8. ročníka vo štvrtok 17. mája 2018 po 2. vyučovacej hodine absolvovalo výchovno-vzdelávaciu exkurziu v Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle s týmto programom:

  • ukážka areálu spojená s pozorovaním Slnka a prednáškou využitia jednotlivých objektov,
  • ukážka Vihorlatského teleskopu a informácie o jeho konkrétnom využití,
  • nočná obloha v planetáriu v digitálnej podobe spojená s ukážkou hviezd a planét našej slnečnej sústavy,
  • náučný program o teleskopoch,
  • náučný program o svetelnom znečistení.
 • Botanikiáda

  Botanikiáda

  Dňa 16. mája 2018 sa dvaja žiaci 5. ročníka Michaela Dvoranová a Imrich Kľaga zúčastnili na 9. ročníku projektu Botanikiáda s podtitulom Botanika na tanieri. Projekt sa uskutočnil v priestoroch Botanickej záhrady v Košiciach a jeho cieľom bolo overiť teoretické a praktické vedomosti a zručnosti zúčastnených žiakov z botaniky. Naši žiaci si z tohto motivujúceho podujatia odniesli veľa nových poznatkov, vedomostí a skúseností v pestovaní rastlín.

 • Čas premien

  Spoločnosť MP Educatin, s. r. o. už od svojho vzniku v roku 2002 realizuje výchovno-vzdelávacie programy, ktoré sú zamerané na výchovu k ochrane reprodukčného zdravia a pomoc pri pochopení vývojových zmien a rizikových faktorov súvisiacich s obdobím puberty. Tieto programy sú v súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020 a spĺňajú požiadavky na podporu zdravia a zdravého životného štýlu. Lektorka tejto spoločnosti Ing. Zuzana Šutá zavítala v stredu 16. mája 2018 na 4. vyučovacej hodine medzi naše siedmačky a formou prednášky ich oboznámila s jednotlivými aspektmi fyzického, psychického a sociálneho dozrievania na ceste k dospelosti.

 • Depistáž písania a čítania

  V rámci starostlivosti o žiakov základných škôl v oblasti prevencie nám Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Snine ponúklo depistáž písania a čítania. Cieľom tejto preventívnej aktivity, ktorá bola zrealizovaná na 2. a 3. vyučovacej hodine dňa 16. mája 2018, je získať orientačnú informáciu o aktuálnej úrovni žiakov 2. a 4. ročníka v oblasti predpokladov písania a čítania so zámerom predchádzať špecifickým poruchám učenia.

 • Dúha

  Celoslovenská literárna a výtvarná súťaž Dúha je integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ, ZŠ a ZUŠ. Organizuje ju Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni  pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  V XXII. ročníku tejto súťaže bol úspešný  žiak 3. ročníka našej školy Richard Šoth, ktorý bol ocenený čestným uznaním v kategórii Literárna tvorba. Gratulujeme!

 • Nezabudneme!

  Nezabudneme!

  V pondelok 7. mája 2018 sme  počas 6. vyučovacej hodiny stáli pri pamätníku padlých občanov Stakčína  v 2. svetovej vojne, aby sme v predvečer Dňa víťazstva nad fašizmom vzdali hold všetkým hrdinom, ktorí položili svoje životy za našu slobodu. Položili sme veniec k pamätníku, vypočuli si pôsobivé protivojnové pásmo a zaspievali si všetci Kaťušu. Spolu s nami sa na pietnom akte zúčastnil aj starosta našej obce Ján Kerekanič.  Nezabúdame!

 • Obvodné kolo v malom futbale

  Obvodné kolo v malom futbale

  Na umelom trávniku MFK Snina sa dňa 9. mája 2018 konalo obvodné kolo v malom futbale chlapcov základných škôl. Za našu školu súťažilo družstvo  v tomto zložení: Jelinek Dominik (5. ročník), Radoslav Gunár (5. ročník), Filip Nergeš (6. ročník), Maroš Slivka (6. ročník), Sebastián Derenin (6. ročník), Ladislav Mitro (7. ročník). Chlapci bojovali statočne, víťazstvo im ušlo len o vlások. Pre našu školu vybojovali krásne 2. miesto a my im gratulujeme.

 • Pomáhame prírode

  Pomáhame prírode

  Veľkú pochvalu a úprimné slová vďaky si vyslúžili od pracovníkov Správy NP Poloniny v Stakčíne žiaci 8. A a 8. B triedy, ktorí sa v stredu 9. mája 2018 podieľali na čistení okolia Oľchovca. V mokrom teréne, vo vysokej tráve a žihľave sa brodili pozdĺž potoka a zbavovali ho obrovského množstva odpadu, ktorý tam bez akýchkoľvek výčitiek nanosili „vzorní ochrancovia životného prostredia“. Ďakujeme, ôsmaci!

 • Školfest 2018

  Školfest 2018

  Dňa 2. mája 2018 sa v košickej Steel Aréne konal najväčší majáles v Košiciach, na ktorom sme nechýbali ani my. Sto žiakov našej školy zažilo neopakovateľnú atmosféru jedinečného koncertu troch populárnych interpretov: Dary Rolins, skupiny Desmod a skupiny Komajota. Toto kultúrne podujatie pre žiakov a študentov základných a stredných škôl opäť potvrdilo, že hudba je most, ktorý spája ľudí z rôznych brehov, je prístav, ktorý zabíja smútok a maže starosti, je loďou, ktorá kolíše srdce i dušu.

 • Prednes poézie a prózy

  Počas mesiaca marec 2018 sa vo všetkých triedach na 2. stupni uskutočnili triedne kolá v prednese slovenskej poézie a prózy. Najlepší recitátori postúpili do školského kola, ktoré sa konalo dňa 30. apríla 2018. Zúčastnili sa na ňom aj žiaci, ktorí sa pripravujú na okresné kolo v prednese rusínskej poézie a prózy.

  Výsledky školského kola:

  Prednes v slovenskom jazyku

  Kategória I.

  Poézia: 1. miesto – Filip Nergeš (6. ročník)

                2. miesto – Tamara Husťaková (6. ročník)

                3. miesto – Timea Zubaľová (5. ročník)

  Kategória II.

  Poézia:  1. miesto – Viktória Telváková (8. A)

                 2. miesto – Nikola Jacjuk (8. A)

                                      Miroslava Telváková (8. B)

                  3. miesto – Soňa Mitrová (8. A)

  Próza: 1. miesto  – Ján Štofira (9. A)

              2. miesto – Natália Havranová (9. B)

              3. miesto – Viktória Badidová (8. A)

                                   Melánia Nergešová (8. A)

  Prednes v rusínskom jazyku

  Kategória I.

         Poézia: 1. miesto – Samuel Rudy (3. ročník)

                                     Sofia Zara Baraníková (4. A)

  Kategória II.

         Poézia: 1. miesto – Vanesa Halaburková (6. ročník)

                                            Tamara Husťaková (6. ročník)

                       2. miesto – Natália Timková (5. ročník)

                       3. miesto – Rebeka Kerekaničová (6. ročník)

         Próza: 1. miesto – Diana Vajdová (6. ročník)

                                          Michaela Dvoranová (5. ročník)

 • Popoludnie s rozprávkou

  Popoludnie s rozprávkou

  V pondelok 30. apríla 2018 zažili naši prváci zaujímavé popoludnie – preniesli sa do sveta rozprávok. V kráľovstve vyčíňal zlý drak, narobil „šarapatu“. Deduško Večerníček vyzval prváčikov, aby mu pomohli uhádnuť rozprávkové hádanky, hľadať stratené písmená, riešiť vodníkove príklady. Cestou ich sprevádzali rozprávkové bytosti – žiaci 2. ročníka...

  Rozprávkové popoludnie ukázalo, čo sa už naši prváci v škole naučili. Okrem čítania, písania a počítania predviedli, že sú šikovní aj v skladaní puzzle a dobre si počínali aj pri tancovaní zumby s vílou Tralala.

 • Všetci sme rovnakí

  Členovia  PK Človek a spoločnosť a PK Jazyk a komunikácia pripravili  pre žiakov 2. stupňa našej školy zaujímavú aktivitu pod názvom Všetci sme rovnakí. Uskutočnila sa v piatok 27. apríla 2018 a začala sa „viditeľne“ realizovať už pred začiatkom vyučovania. Všetci žiaci totiž prišli do školy oblečení rovnako – v modrých rifliach a bielych tričkách. Rovnaká bola aj hodina literatúry vo všetkých triedach. Vyučujúce im premietli emotívne ladenú prezentáciu o ľudských právach a právach detí, ktorú žiaci sledovali s mimoriadnym záujmom. Druhá časť tejto aktivity sa konala v popoludňajších hodinách v telocvični. Na začiatku každá trieda predstavila ľubovoľnú, vopred pripravenú literárnu postavu. Po vyhodnotení tejto úlohy nasledovala zábavná časť podujatia. Žiaci sa zapájali do rôznych súťaží, tancovali aj spievali. Záver patril žrebovaniu vtipnej tomboly. „Šťastlivci“ si domov odnášali mrkvu, cibuľu a cesnak, špáradlá, acidofilné mlieko, leukoplast a iné ceny.

  Bol to krásny piatok. Ak neveríte, pozrite si našu fotogalériu.

 • Maldý priateľ lesa

  Maldý priateľ lesa

  Stredná odborná škola lesnícka v Prešove organizuje pre žiakov základných škôl Prešovského kraja  prírodovednú súťaž pod názvom Mladý priateľ lesa. Jej 3. ročník sa konal dňa 27. apríla 2018 a zúčastnili sa na nej po prvýkrát aj dvaja žiaci našej školy: Filip Nergeš, žiak 6. ročníka, a Matúš Šuťak, žiak 8. A triedy. Súťaž pozostávala z teoretického overovania vedomostí z biológie a z poznávania prírodnín v priestoroch školy. Na stupne víťazov sa naši chlapci síce nedostali, ale všetky úlohy zvládli úspešne. Gratulujeme.

 • Svetový deň zdravia

  Svetový deň zdravia

  Ústrednou témou Svetového dňa zdravia pre rok 2018 je Prevencia nadváhy a obezity. My na našej škole obézne deti nemáme. Možno je to aj tým, že prevencii nadváhy venujeme dostatok pozornosti počas celého školského roka rôznymi aktivitami. Najúčinnejší je pohyb a aj preto sme pri tejto príležitosti zorganizovali futbalový turnaj pre žiakov 4. a 5. ročníka, ktorý sa uskutočnil v telocvični školy dňa 26. apríla 2018 v popoludňajších hodinách. Svoje sily si zmerali zmiešané družstvá chlapcov a dievčat a vôbec tu nešlo o to, kto koho porazil. Tu boli víťazmi všetci.

 • Návšteva Botanickej záhrady v Košiciach

  Návšteva Botanickej záhrady v Košiciach

  Dňa 19. apríla 2018 dvanásť žiakov 9. ročníka navštívilo s triednou učiteľkou 9. A triedy a zároveň vedúcou  prírodovedného krúžku Martinou Štofirovou Botanickú záhradu v Košiciach, kde spoznávali a obdivovali flóru rôznych typov krajín. Touto výchovno-vzdelávacou exkurziou si pripomenuli sviatok našej Zeme.

 • Vyčistime si obec

  Zem je len jedna, a to pre nás všetkých, ktorí na nej žijeme. Preto nás jej osud, ktorý závisí len a len od nás, musí zaujímať. Všetci by sme mali prispieť svojou troškou k tomu, aby sa jej krásy a bohatstvo zachovali aj pre ďalšie generácie. Pri príležitosti Dňa Zeme sme sa 24. apríla 2018 zapojili do čistenia nášho okolia, aby sme aj takýmto gestom vyzdvihli túto ušľachtilú myšlienku. Žiaci prvého stupňa čistili okolie základnej a materskej školy, starší žiaci „upratovali“  oblasť Chotinky. Chválime všetkých žiakov, ktorí sa do tejto aktivity zapojili s maximálnym nadšením a oduševnením, aby ukázali, že osud našej Zeme im nie je ľahostajný.

   

 • Deň Zeme

  Deň Zeme

  Milujem našu Zem. Toto sú úvodné slová piesne, ktorou sa začínal kultúrno-výchovný program v kinosále Domu kultúry v Snine venovaný Dňu Zeme. V dňoch 24. a 25. apríla 2018 sa na ňom zúčastnili žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka našej školy. Prostredníctvom hovoreného slova, premietania, spevu, tanca a scénok mali žiaci skvelú príležitosť spoznávať krásy nášho regiónu a uvedomiť si dôležitosť jeho ochrany. Súčasťou tohto programu bolo aj vyhodnotenie literárno-výtvarnej súťaže S batohom cez Poloniny, v ktorej boli diplomami a vecnými cenami odmenení aj žiaci našej školy. V zlatom pásme boli ocenené práce Evy Lukáčovej (2. B), Nelly Leškovej (2. B), Patrika Chalčáka (2. B), Tamary Sochaničovej (4. A), Petry Rošičovej (4. B), Melánie Nergešovej (8. A), Jána Štofiru (9. A). Čestné uznanie získal žiak 2. A triedy Dávid Fedorko. Oceneným žiakom gratulujeme.

 • Matematický klokan

  Matematický klokan

  Dňa 17. apríla 2018 sa 39 žiakov 1. až 6. ročníka zapojilo do najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže pod názvom Matematický klokan. Najúspešnejšími žiakmi našej školy v jednotlivých kategóriách boli títo žiaci:

  Klokanko 1: Leško Richard (1. ročník), Keleman Ján (1. ročník), Michalčinová Emma (1. ročník)

  Klokanko 2: Kerekanič Damian (2. A), Kapraľová Olívia (2. A), Špitalik Jakub (2. A)

  Klokanko 3: Petíková Lucia (3. ročník)

  Klokanko 4: Rošičová Petra (4. B), Holotová Ema (4. B), Voharová Tereza (4. B)

  Školák 5: Dvoranová Michaela (5. ročník), Zubaľová Timea (5. ročník)

  Školák 6: Nergeš Filip (6. ročník), Husťaková Tamara (6. ročník), Kerekaničová Rebeka (6. ročník).

  Koordinátorkou súťaže na našej škole bola vyučujúca matematiky na 2. stupni Lenka Holotová. Všetci žiaci, ktorí sa do súťaže zapojili, budú odmenení cenami, ktoré k nám budú doručené z Talentídy, hlavného organizátora tejto vedomostnej súťaže. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme.

 • Kľúče od zlatého mesta

  Bohatú úrodu zožali naši žiaci 1. stupňa v celoslovenskej literárno-výtvarnej súťaži Kľúče od zlatého mesta, ktorú organizuje Základná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce. Témou 3. ročníka tejto súťaže boli 4 ročné obdobia – výtvarne alebo literárne predstaviť svoje mesto, dedinu v rôznych ročných obdobiach. Našim žiakom sa v literárnej časti mimoriadne darilo a  získali tieto ocenenia:

  I. kategória (poézia): 2. miesto – Ema Holotová, 4. B, 3. miesto – Lea Kofirová, 2. A, čestné uznanie – Dávid Fedorko, 2. A

  II. kategória (próza):  2. miesto – Nella Lešková, 2. B, 3. miesto – Tereza Vohárová, 4. B.

  Blahoželáme!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, SNP 412, Stakčín
  SNP 412
  067 61 Stakčín
  skola@zsstakcin.edu.sk
 • 057 7692118

Fotogaléria