Menu

 • Pietny akt

  Pietny akt

  V nedeľu 11. novembra 2018 si celý svet pripomenul sté výročie ukončenia 1. svetovej vojny. Na túto významnú udalosť sme nezabudli ani my. V pondelok 12. novembra 2018 sme sa po štvrtej vyučovacej hodine vybrali s našimi ôsmakmi a deviatakmi na vojnový cintorín v obci. Pri pamätníku sa k žiakom prihovorila riaditeľka školy Tatiana Kapraľová, ktorá im  v krátkosti priblížila  dôležité fakty z obdobia prvej svetovej vojny. Potom sme už len s dojatím sledovali, ako sa žiaci snažili v silnom vetre zapáliť sviečky, ktoré si na túto príležitosť každý z nich priniesol z domu. Týmto krásnym gestom vzdali hold nielen padlým vojakom, ale všetkým obetiam prvej svetovej vojny.

 • Návšteva muzikálu

  Návšteva muzikálu

  Boli ste už na predstavení, na ktorom ste od úžasu otvárali ústa? My áno. V DJZ v Prešove dňa 8. novembra 2018 sme počas takmer trojhodinového predstavenia so zatajeným dychom sledovali  životný osud zbojníka z Podkarpatskej Rusi. Veľkolepý muzikál Nikola Šuhaj plný krásnych piesní, skvelých tancov a dokonalých hereckých výkonov očaril všetkých divákov, medzi nimi aj  47 žiakov 7., 8. a 9. ročníka a tri učiteľky našej školy, lebo vidieť a počuť toľko nádherných vecí na jednom mieste bolo potešením pre každú dušu a srdce. Nás učiteľky potešila ešte jedna vec – ukážkové správanie našich žiakov. Boli sme na nich naozaj pyšné!

 • Obvodné kolo vo futsale

  Obvodné kolo vo futsale

  Dňa 26. októbra 2018 sa v telocvični ZŠ Budovateľská v Snine konalo obvodné kolo vo futsale žiakov základných škôl. Našu školu reprezentovalo 10 chlapcov zo 6. až 9. ročníka. Do turnaja sa prihlásilo päť základných škôl a hralo sa systémom každý s každým. Našim žiakom sa veľmi nedarilo a skončili na 5. mieste. Nevadí. Raz za čas si aj my môžeme povedať: „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa!“

   

 • Škultétyho rečňovanky

  Škultétyho rečňovanky

  V obradnej sieni Mestského úradu vo Veľkom Krtíši sa v piatok 26. októbra 2018 uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie XXVII. ročníka celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe pod názvom Škultétyho rečňovanky. Do súťaže bolo prihlásených 247 prác z celého Slovenska, odborná porota ocenila   24 najlepších autorov. Teší nás, že jednou z ocenených je aj žiačka 9. A triedy našej školy Viktória Telváková, ktorá za svoju literárnu tvorbu získala  Cenu časopisu Slniečko, a hoci sa na vyhodnotení súťaže z dôvodu veľkej vzdialenosti  osobne nezúčastnila, vecná odmena jej bola doručená poštou. Gratulujeme k úspechu!

 • Naše záložky v Česku

  Naše záložky v Česku

  Po prvýkrát nám v projekte Záložka do knihy spája školy bola pridelená partnerská škola z Českej republiky – ZŠ a MŠ Vlčnov  a po prvýkrát bola vzájomná spolupráca taká, akú sme si predstavovali už od začiatku realizácie tohto projektu. Okrem záložiek sme si vzájomne vymenili aj rôzne propagačné materiály a drobné darčekové predmety. My sme české záložky rozdali všetkým našim žiakom. Zo stránky školy ZŠ a MŠ Vlčnov sme sa dozvedeli, že naši českí priatelia pripravili z našich záložiek výstavku, ktorú si mohli  pozrieť aj ich rodičia  a verejnosť na Dni otvorených dverí dňa 7. novembra 2018. Ďakujeme im veľmi pekne!

 • Detský čin roka

  Detský čin roka

  Projekt Detský čin roka už 17 rokov pomocou princípu skutočných príbehov inšpiruje malé aj veľké deti k malým i veľkým dobrým skutkom a hrdinstvám. Všíma si každodenné aj mimoriadne činy a prostredníctvom pozitívnych detských vzorov pomáha deťom porozumieť rozdielu medzi dobrom a zlom. 17 rokov sa do tohto celoslovenského projektu zapájame aj my. Koncom júna píšeme o dobrých skutkoch našich žiakov, koncom októbra sa zapájame do detskej poroty a dávame svoj hlas príbehom, ktoré nás najviac zaujali. Toho roku  nás potešilo, že medzi 35 nomináciami, ktoré vybrala zo všetkých prihlásených skutkov výberová komisia, je aj skutok našich žiakov v kategórii Pomoc ľuďom.

 • Školské kolo OSJL

  V tomto školskom roku sa do školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sa uskutočnilo dňa 25. októbra 2018, zapojili len piati žiaci 8. a 9. ročníka. Zaujímavé však je, že až traja z nich sa umiestnili na 1. mieste. Žiačky 9. A triedy Viktória Badidová, Nikola Jacjuk a Melánia Nergešová dokázali, že sú výborné nielen v riešení testových úloh, ale sú zručné aj pri transformácii testu a pri prezentovaní komunikačných schopností. Keďže do okresného kola OSJL môže postúpiť iba jeden žiak z každej školy, vyučujúce slovenského jazyka na 2. stupni sa dohodli, že v okresnom kole bude našu školu zastupovať Nikola Jacjuk. Držíme palce!

 • Spoznávame astronómiu

  Spoznávame astronómiu

  Ak chceme pochopiť svet okolo nás, nemôžeme sa obmedziť na pekné obrázky z vesmíru,  ale dôležité je aj pochopenie prírodných zákonov, ktorými sa riadi tak pestrý vesmír. Mnohé z nich sú vo svojej podstate jednoduché a elegantné. Presvedčili sa o tom aj naši žiaci 3. a 4. ročníka, ktorí dňa 24. októbra 2018 po druhej vyučovacej hodine navštívili Astronomické observatórium na Kolonickom sedle. Prezreli si areál, malú meteostanicu, videli druhý najväčší ďalekohľad na Slovensku a v planetáriu spoznávali slnečnú sústavu.

 • Wishes for Poland!

  Wishes for Poland!

  eTwinning je internetový portál na spoluprácu učiteľov a žiakov z celej Európy. Je ideálny na výmenu informácií a skúseností s kolegami – učiteľmi z celej Európy. Vyučujúca anglického jazyka na 2. stupni Lenka Lukáčová zareagovala na výzvu Natalie Czornyj z poľskej Szkoly podstawowej nr 45 w Bytomiu a zapojila našich siedmakov do projektu k 100. výročiu znovuzískania nezávislosti Poľska. V utorok 23. októbra 2018 okolo obeda sa nad Stakčínom vznášala obrovská „kytica“ pestrofarebných balónov s pozdravom pre našich poľských susedov. Dúfame, že nezablúdila...

   

 • „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“

  V pondelok 22. októbra 2018 sme žiakov 2. stupňa zapojili do celoslovenského projektu k Medzinárodnému dňu školských knižníc. Aktivity, ktoré sme pre žiakov pripravili, boli zamerané na tému Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska. Piataci navštívili obecnú knižnicu, kde pre nich pani Emília Šrobová pripravila výstavku najstarších kníh a prednášku o histórii knižnice. Deviataci sa podieľali na tvorbe  panela k stému výročiu vzniku ČSR. Žiakom 6., 7. a 8. ročníka sme toto významné výročie priblížili prostredníctvom prezentácií na hodinách dejepisu.

 • OZNAM

  Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, SNP 412, Stakčín  v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že dňa 29. októbra 2018 poskytne žiakom voľno z prevádzkových dôvodov.

 • Informačný deň stredných škôl

  Výber vhodnej strednej školy je dôležitým krokom v živote každého deviataka. Mal by však zodpovedať schopnostiam, zručnostiam a osobnosti žiaka. Často prehliadanou informáciou pri výbere školy je uplatniteľnosť na trhu práce. Aj toto je jedným z dôvodov, pre ktorý  už po štvrtýkrát zorganizovalo mesto Snina v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Okresného úradu v Snine, Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a strednými školami na území mesta Informačný deň stredných škôl. Tento ročník sa uskutočnil vo štvrtok 18. októbra 2018 v spoločenskej sále Mestského kultúrneho a osvetového strediska v Snine a zúčastnili sa na ňom aj naši žiaci 9. ročníka. Päť sninských stredných škôl predstavilo formou praktických ukážok a prezentácií svoje študijné i učebné odbory. O tom, či sa naši deviataci rozhodnú pokračovať v štúdiu na niektorej z nich, ukáže čas. Je to len a len na nich.

   

 • Výstup na Ruské sedlo

  Nádherné jesenné počasie sprevádzalo našich žiakov dňa 17. októbra 2018 počas výchovno-vzdelávacej exkurzie, ktorej cieľom bolo spoznávať faunu a flóru Národného parku Poloniny. Cenné informácie poskytovali žiakom 5., 6. a 7. ročníka dvaja pracovníci Správy NP Poloniny v Stakčíne: RNDr. Jozef Štofík a Mgr. Zuzana Bartušová. Kamennou cestou Porta Rusica sa naši turisti dostali až miestu, kde pramení  rieka Cirocha. Stretli tam viacerých poľských turistov, oddýchli si, občerstvili sa a vydali sa na cestu späť. Okrem obdivovania hlavových bukov si nazbierali šípky, trnky a šišky ihličnanov. Nečakaným prekvapením pre všetkých bol krásny pohľad na zubra hrivnatého a tri lane jeleňa lesného. To sa len tak hocikomu zažiť nepodarí!

 • Mesiac úcty k starším

  V piatok 12. októbra 2018 v popoludňajších hodinách navštívili dve žiačky 5. ročníka s dvomi pani učiteľkami najstaršieho občana našej obce pána Mikuláša Kapraľa. V rámci Mesiaca úcty k starším a zároveň pri príležitosti stého výročia vzniku ČSR mu v  mene všetkých žiakov a pedagógov našej školy  odovzdali  pohár s titulom Najstarší občan obce Stakčín a vlastnoručne zhotovený pozdrav s vyznaním úcty a prianím všetkého dobrého. K tomu pridali sladké prekvapenie, pár milých slov a vrúcne objatie. Pánovi Kapraľovi aj prostredníctvom stránky našej školy želáme, aby čas, ktorý má ešte pred sebou, prežil obklopený láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších.

 • Od stromu k zošitu

  Od stromu k zošitu

  Od stromu k zošitu je názov nového projektu, ktorý začiatkom roka 2018 vyhlásil štátny podnik Lesy SR. Cieľom projektu bolo zapojiť žiakov základných škôl do procesu navrhovania dizajnových zošitov a zároveň pripomenutie dreva ako jedinečnej obnoviteľnej suroviny, ktorá sprevádza človeka po celý jeho život. Zástupkyňa školy Iveta Piteľová zapojila do projektu žiakov terajšieho 7. ročníka. Ich úlohou bolo vytvoriť výtvarné návrhy obalov na zošity s lesnou alebo lesníckou tematikou. Začiatkom októbra 2018 nám organizátori poďakovali za zapojenie sa do projektu a doručili do školy 200 linkovaných zošitov vo formáte A5 v dvoch typoch 523 EKO a 524 EKO. Ďakujeme aj my!

 • Jesenná súťaž

  Jesenná súťaž

  Zas je tu jeseň, hrá sa s farbami. V záhradkách dozrievajú tekvice, ktoré sa  priam núkajú na tvorbu rôznych umeleckých diel. A ako po iné roky, aj teraz sa na našej škole uskutočnila súťaž O najkrajšiu a najväčšiu dyňu. Okrem klasicky vyrezávaných tekvicových strašidiel vytvorili naše deti so svojimi rodičmi aj rôzne zaujímavé postavičky. Do súťaže sa zapojilo 23 žiakov, ktorí boli rozdelení do štyroch kategórií. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo dňa 10. októbra 2018 počas veľkej prestávky a každý zúčastnený žiak bol odmenený sladkým balíčkom s prekvapením. Tekvice boli vystavené najskôr na dolnej chodbe školy, neskôr boli umiestnené v areáli školy.

 • Návšteva galérie

  V dňoch 23. septembra až 7. októbra 2018 prebiehal v Galérii Andrej Smolák v Snine 25. ročník Medzinárodného výtvarného  festivalu Snina 2018. Na toto podujatie zavítali vo štvrtok 4. októbra 2018 v popoludňajších hodinách aj naši tretiaci a štvrtáci so svojimi triednymi učiteľkami. Navštívili galériu, pozorovali  umelcov z rôznych krajín pri tvorbe výtvarných diel a nakoniec ako správni priaznivci a milovníci umenia skončili v cukrárni Cyprián.

 • Okresné kolo v cezpoľnom behu

  Na starom ihrisku v Snine sa dňa 4. októbra 2018 konalo okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok základných škôl. Zúčastnili sa na ňom aj šiesti žiaci našej školy: Timea Zubaľová (6. ročník), Rebeka Kerekaničová (7. ročník), Andrea Mandzáková (8. ročník), Ladislav Mitro (8. ročník),  Matúš Šuťak (9. A) a Dávid Salák (9. B). V hodnotení jednotlivcov sa našim bežcom zabodovať nepodarilo, ale v celkovom hodnotení družstiev sa naši chlapci umiestnili na 4. mieste. Gratulujeme!

 • Beh pre zdravie

  Beh pre zdravie

  Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v Európe. Pri tejto príležitosti sme pre našich žiakov  aj toho roku pripravili aktivitu pod názvom Beh pre zdravie, lebo vieme, že beh je zdravý, buduje vytrvalosť, svaly, imunitný systém. Dokonca nové poznatky ukázali, že beh, nezávisle od náročnosti a trasy, predlžuje život. Dňa 2. októbra 2018 si od 4. vyučovacej hodiny na školskom ihrisku a neskôr aj v telocvični školy vyskúšali svoju bežeckú zdatnosť všetci žiaci našej školy. Tí najrýchlejší dostali medaily a diplomy, tým ostatným sme zdôraznili, že najmocnejší je ten, kto premôže sám seba.

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. Aj my si tento deň každoročne pripomíname. Pre žiakov 5., 6. a 8. ročníka pripravili  vyučujúce anglického a ruského jazyka zábavno-vedomostné aktivity zamerané na overenie schopností a zručností žiakov v anglickom a ruskom jazyku. Žiaci 4. ročníka súťažili. Boli rozdelení do trojčlenných družstiev, ktoré predvádzali svoje vyjadrovacie schopnosti v anglickom jazyku v týchto disciplínach: 1. Časti tela, 2. Moje strašidlo, 3. Spelovanie, 4. Slovná zásoba, 5. Pomenuj obrázok, 6. Farby. Tretiaci mali narodeninovú párty. Sviatok jazykov oslávili anglickými pesničkami, hádankami, maľovaním, zahrali sa aj na zvieracích detektívov.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, SNP 412, Stakčín
  SNP 412
  067 61 Stakčín
  skola@zsstakcin.edu.sk
 • 057 7692118

Fotogaléria