Navigácia

 • Deň narcisov

  Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine, do ktorej sa už niekoľko rokov zapájame aj my na našej škole. V piatok 13. apríla 2018 štyria  žiaci ôsmeho ročníka  v tyrkysovo modrých tričkách  s papierovou pokladničkou navštívili žiakov a zamestnancov našej základnej a materskej školy a všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili ľubovoľným finančným príspevkom, pripli žltý narcis – symbol nádeje. A nielen to. Naši ôsmaci vyšli aj do ulíc obce a boli veľmi milo prekvapení, koľko ľudí dobrovoľne prispelo na pomoc tým, ktorí to naozaj potrebujú. Pripnutím žltého kvietku sme všetci vyslali onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu.

 • Oznam

  Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, SNP 412, Stakčín v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje,

  že dňa 9. apríla 2018

  poskytne žiakom základnej školy voľno z organizačných dôvodov.

 • Zápis detí do 1. ročníka

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín oznamuje, že v súlade s VZN obce Stakčín č. 2/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku v základnej škole a § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  zápis detí na povinnú školskú dochádzku

  sa uskutoční v základnej škole v Stakčíne

  v čase od 1. apríla do 30. apríla 2018 počas pracovných dní v čase od 8,00 hod. do 15,30 hod.

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín ďalej oznamuje, že

  spoločný  zápis detí do 1. ročníka základnej školy v Stakčíne na školský rok 2018/2019

  sa uskutoční  v dňoch 11. apríla 2018 (streda) a 12. apríla 2018 (štvrtok) v čase od 13,00 hod. do 16,00 hod. v budove  základnej školy č. dv. 101 a 102.

  Na zápis sa dostaví dieťa v sprievode zákonného zástupcu.

  Na zápis so sebou doneste:

  • rodný list dieťaťa,
  • občiansky preukaz,
  • zápisné 20,00 € na zakúpenie pracovných zošitov , pracovných učebníc matematiky a  učebníc anglického jazyka pre budúcich prvákov.

  Ponuka školy:

  • vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka,
  • dve počítačové učebne s interaktívnymi tabuľami a softvérovým vybavením,
  • šesť tried vybavených interaktívnou tabuľou s dataprojektorom a počítačom pre učiteľa s pripojením na internet,
  • pestrá ponuka záujmového vzdelávania (každý rok na škole pracuje minimálne 10 krúžkov rôzneho zamerania),
  • viacúčelové ihrisko s umelou trávou, s oplotením a osvetlením pre loptové hry, posilňovňa.

  Mgr. T. Kapraľová,    riaditeľka školy

 • Návšteva mestskej knižnice v Snine

  Čítanie je ako lepidlo. Stačí vybrať iba kvalitnú literatúru a detský čitateľ sa hneď chytí. Táto myšlienka bola hlavným cieľom výchovno-vzdelávacej exkurzie v mestskej knižnici v Snine, na ktorej sa dňa 5. apríla 2018 zúčastnili žiaci 2. ročníka so svojimi triednymi učiteľkami. Deti sa oboznámili s prostredím knižnice, mohli si knihy prelistovať, prečítať, pozrieť ilustrácie. Knižnicou ich sprevádzala pani riaditeľka, ktorá im porozprávala o spisovateľke Kriste Bendovej. Tá by sa v tomto roku dožila 95 rokov. Ukázala im aj  knihy spomínanej autorky a prečítala z nich zaujímavé úryvky. Po nej sa tejto úlohy zhostili aj naši druháci a absolvovali čitateľský kolotoč. Na záver exkurzie previedla pani riaditeľka žiakov niektorými miestnosťami kaštieľa.

 • Veľkí čítajú malým

  Vo štvrtok 5. apríla 2018 zavítali do materskej školy žiaci 4. A triedy.  Aby našim najmenším ukázali, aké krásne je čítanie,  prečítali im celú rozprávku  Pavla Dobšinského Zlatovláska. Potom už mali hlavné slovo škôlkari.  Tí sa pochválili, aké rozprávky poznajú, aké im čítajú ich rodičia, dokonca jedna malá slečna im prerozprávala obsah svojej najobľúbenejšej rozprávky. Čo dodať na záver? Snáď postačí myšlienka Jana Amosa Komenského: „Kto sa chce stať vzdelaným, musí nad zlato vážiť si knihy.“

 • Maľovanie vajíčok

  Veľkonočné vajíčka sú pripravené, šibači k nám môžu prísť. Postarali sa o to žiaci 1. stupňa, ktorí vajíčka ozdobovali toho roku až dvakrát. V pondelok 19. marca 2018 sa tejto úlohy zhostili prváci a druháci, o týždeň neskôr, 26. marca 2018, v tejto aktivite pokračovali tretiaci a štvrtáci. Vajíčka ozdobovali rôznymi technikami: farbením, maľovaním, zoškrabovaním, obtáčaním a oblepovaním. Svoje výtvory vystavili na prízemí školy, aby nikto z nás nezabudol, že veľkonočné sviatky už klopú na dvere.

 • Okresné kolo HK

  V okresnom kole umeleckého prednesu poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch ZŠ Budovateľská v Snine dňa 26. marca 2018, sa dve miesta ušli aj nám. V I. kategórii v poézii sa žiak 2. A triedy Jakub Špitalik umiestnil na 3. mieste. Žiak 5. ročníka Imrich Kľaga v II. kategórii v próze obsadil taktiež 3. miesto.  Gratulujeme!

 • Chemická olympiáda

  V priestoroch ZŠ P. O. Hviezdoslava v Snine sa dňa 23. marca 2018 uskutočnilo okresné kolo 54. ročníka Chemickej olympiády, na ktorom sa zúčastnili traja žiaci deviateho ročníka Sofia Kacarabčinová (9. A), Natália Harvanová (9. B) a Marián Klec (9. A). Súťaž pozostávala z teoretického a praktického overovania vedomostí z chémie a naši deviataci obstáli na výbornú. Z 11 súťažiacich bol najlepší Marián Klec, ktorý obsadil 1. miesto. Sofia Kacarabčinová sa umiestnila na 4. mieste a Natália Harvanová  skončila na 5. mieste. Úspešným riešiteľom olympiády gratulujeme. Mariánovi prajeme úspech aj v krajskom kole, ktoré sa bude konať 26. apríla 2018 v Prešove.

 • 22. marec - Svetový deň vody

  Na svete je viac ako miliarda ľudí, ktorí trpia nedostatkom pitnej vody alebo k nej vôbec nemajú prístup. Svetový deň vody je jedinečnou príležitosťou, ako si pripomenúť mimoriadnu dôležitosť vody. My si tento deň každoročne pripomíname návštevou Úpravne vody v Stakčíne. Aj v tomto školskom roku 22. marca 2018 tam zavítali naši ôsmaci a dozvedeli sa obrovské množstvo zaujímavých faktov o Starinskej priehrade, o úprave vody, ale najmä o nesmiernom význame vody v živote človeka. Mimochodom, vedeli ste, že typický Američan počas dňa minie až 500 litrov pitnej vody, pričom na pitie spotrebuje 2 – 4 litre? Ešte šťastie, že nie sme Američania, že?!

 • Čo vieš o hviezdach?

  Dňa 22. marca 2018 sa v aule Vihorlatskej hvezdárne v Humennom uskutočnilo regionálne kolo vedomostnej astronomickej súťaže Čo vieš o hviezdach?, v ktorom si zmerali svoje sily žiaci z okresov Humenné, Snina, Vranov nad Topľou a Medzilaborce. Za našu školu súťažili traja žiaci: Nina Sochaničová (7. ročník), Martin Glogovský (8. B), Branislav Kapraľ (8. B). Formou vizuálneho testu a ústnych otázok sa museli popasovať s úlohami, ktoré sa týkali histórie astronómie, slnečnej sústavy, našej galaxie, mimogalaktických objektov, orientácie na oblohe, kozmonautiky. Naši žiaci sa síce víťazmi nestali, ale ani nás nesklamali. Nina Sochaničová a Martin Glogovský sa umiestnili na 4. mieste, Branislav Kapraľ obsadil 6. miesto. Gratulujeme!

 • Biblická olympiáda

  V okresnom kole Biblickej olympiády, ktoré sa konalo 22. marca 2018 v Snine, zastupovali našu školu  dve trojčlenné družstvá. V družstve mladších žiakov súťažili Jakub Špitalik (2. A), Lenka Kapraľová (3. ročník) a Tereza Vohárová (4. B). Družstvo žiakov druhého stupňa tvorili žiaci 8. A triedy Viktória Badidová, Silvia Matiková a Patrik Červeňak. Obe družstvá skončili na peknom 4. mieste a my všetkým súťažiacim gratulujeme.

 • Návšteva Kaštieľa v Snine

  Žiaci 3. a 4. ročníka našej školy   so svojimi triednymi učiteľkami navštívili dňa 19. marca 2018 v popoludňajších hodinách sninský kaštieľ. Cieľom tejto návštevy bola predovšetkým okresná knižnica, keďže marec je Mesiac knihy, ale popri tom stihli absolvovať aj prehliadku kaštieľa. Prezreli si stálu muzeálnu expozíciu pod názvom Ozveny Sniny, výstavu ikon v galérii, zavítali aj do obradnej miestnosti. Táto zaujímavá a poučná exkurzia sa žiakom veľmi páčila, čerešničkou na torte bol jej záver – návšteva cukrárne Cyprián v Snine.

 • Testovanie 9-2018

 • Oznam

  Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, SNP 412, Stakčín v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje,

  že dňa 21. marca 2018

  poskytne žiakom voľno z organizačných dôvodov.

 • Výchovno-vzdelávacia exkurzia

  Žiaci 5. ročníka našej školy navštívili v piatok 16. marca 2018 Vihorlatské múzeum a Vihorlatskú knižnicu v Humennom. V humenskom kaštieli si prezreli umelecko-historickú expozíciu, ktorá predstavuje bytovú kultúru šľachty od renesancie po 20. storočie. Vo Vihorlatskej knižnici získali zaujímavé poznatky o histórii knižnice, dozvedeli sa, ako sa môžu stať novým čitateľom knižnice a prečo sa hovorí, že knihy sú najlepším priateľom človeka.

 • Pytagoriáda

  V dňoch 13. a 14. marca 2018 sa v priestoroch ZŠ Študentská v Snine konalo okresné kolo Pytagoriády. Najlepšou riešiteľkou tejto matematickej súťaže spomedzi našich žiakov 1. stupňa sa stala žiačka 4. A triedy Sofia Zara Baraníková, ktorá sa v okresnom kole v kategórii P4 umiestnila na 6. mieste. Zo žiakov 2. stupňa si najlepšie počínal Filip Nergeš, žiak 6. ročníka, ktorý v sa v okresnom kole v kategórii P6 umiestnil na krásnom 2. mieste. Obom našim žiakom gratulujeme.

 • Vesmír očami detí

  Dňa 12. marca 2018 sa v MsKS v Humennom uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 33. ročníka výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, ktorú organizuje Vihorlatská hvezdáreň v Humennom. Do súťaže bolo toho roku zaslaných 518 výtvarných prác žiakov z okresov Snina, Medzilaborce a Humenné,  z nich 47 postúpilo do celoslovenského kola. Radosť máme aj my, pretože medzi víťazmi, ktorí boli na vernisáži ocenení,  sú aj tri žiačky našej školy: Tamara Husťaková, žiačka 6. ročníka, Viktória Barancová a Natália Harvanová, žiačky 9. B triedy. Dievčatám gratulujeme a prajeme úspech aj v celoslovenskom kole.

 • Medzinárodný deň žien

  MDŽ sa oslavuje už od roku 1910. V roku 1975 bol radou OSN uznaný ako medzinárodný sviatok a aj napriek tomu, že ho mnohí považujú za komunistický sviatok, my ho uctievame. Vieme predsa, že práve  ženy vnášajú do života nás všetkých nielen lásku, ale aj radosť, porozumenie, súcit, úctu, teda všetko, čo robí tento svet krajší, zaujímavejší a lepší.

  V nedeľu 11. marca 2018 sa v našom kultúrnom dome konala výročná schôdza Základnej organizácie Únie žien Slovenska v Stakčíne, ktorá bola spojená s oslavou Medzinárodného dňa žien. V kultúrnom programe vystúpili aj 17 žiaci našej školy, ktorí všetky prítomné ženy potešili milými slovami, krásnymi piesňami a vtipným divadielkom.

 • Hviezdoslavov Kubín

  Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína žiakov 1. stupňa sa konalo v pondelok  12. marca 2018 v popoludňajších hodinách. V prednese slovenskej poézie a prózy súťažilo 17 recitátorov z druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Víťazom v kategórii poézia sa stal Jakub Špitalik, žiak 2. A triedy, 1. miesto v kategórii próza získala žiačka 3. ročníka  Alexandra Chovancová. Títo žiaci nás budú reprezentovať v okresnom kole tejto súťaže, ktorá sa uskutoční 26. marca 2018 v ZŠ Budovateľská Snina. Blahoželáme a držíme palce!

 • MY FAVOURITE BOOK

  Aj v tomto školskom roku sa zapájame do projektu Na potulkách s angličtinou, ktorý organizuje CVČ v Snine. V novembri 2017 to bola súťaž v anglickom prednese poézie a prózy  SHAKESPEARE´s day, vo februári 2018 sme sa zapojili do ďalšej aktivity tohto projektu pod názvom MY FAVOURITE BOOK. Žiačky 6. ročníka Tamara Husťaková a Rebeka Kerekaničová vytvorili 3D projekt a žiačky 8. A triedy Melánia Nergešová a Michaela Šothová zhotovili plagát. Obe práce dievčat boli ocenené 1. miestom a my im srdečne blahoželáme.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, SNP 412, Stakčín
  SNP 412
  067 61 Stakčín
  skola@zsstakcin.edu.sk
 • 057 7692118

Fotogaléria